Skip to main content

Der forskes inden for og på tværs af specifikke forskningsområder som:

  • Sprogtilegnelse
  • Interaction
  • Kognition  
  • Organisationskommunikation og -kognition 
  • Betydningsdannelse 
  • Grammatik

Instituttets forskningsmiljøer er således på én gang indbyrdes forskellige og fælles forbundne. Dette skaber en dynamik hvor den overordnede, fælles forskningsmæssige interesse konstant åbner for udvikling af nye, tværgående samarbejdsrelationer.

 

Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3100 / +45 6550 3105
  • Fax: +45 6593 2483

Sidst opdateret: 30.04.2022