Skip to main content

Kære foreningsleder, frivillig, pædagog eller underviser

Velkommen til SDU’s Citizen Science projekt ”Find en sø”. I har nu en helt ekstraordinær mulighed for at hjælpe forskerne på SDU med at indsamle vigtige data om søerne i Danmark. Jeres hjælp er vigtig, da vi har brug for vandprøver fra så mange søer som muligt.

Alt hvad I skal gøre, er at tage en vandprøve i en sø, vandhul eller lignende nær jer, tage et billede af søen hvor prøven er taget og indlevere vandprøven på ét af de mulige biblioteker.

I skal bare bruge en ren frysepose, en mobiltelefon, en kuglepen, evt. et par gummistøvler og lidt fritid for at deltage i SDU´s forskningsprojekt. I må meget gerne tage prøver i flere søer.

Vi har samlet en masse spændende og relevant materiale, som vi håber, kan inspirere jer, hvis I har lyst til at vide mere.

Materialet er inddelt i 3 dele:

  1. Praktiske informationer om selve vandprøvetagning
  2. Forslag til aktiviteter for børnene, herunder en faglig del
  3. Forslag til aktiviteter og en faglig del til de ældre børn og unge mennesker

Del 1. Praktiske informationer

Vandprøvetagning

Til vandprøvetagningen i søen skal I medbringe en telefon, hvor I downloader appen ”Find en sø” og en helt almindelig ren 4 liters frysepose hjemme fra køkkenet eller en vandflaske, som skal skylles i søens vand inden prøvetagning. I kan også hente en flaske der, hvor prøverne skal afleveres eller kontakte os, hvis I skal bruge mange flasker. Prøven indleverer I på et af bibliotekerne på listen eller vi afhenter hvis I har samlet mange prøver. I skal nu finde en sø, gadekær, grusgrav-sø, vandhul, regnvandsbassin eller lignende, som I har lyst til at tage en vandprøve i.

  1. Gå ind på appen og følg guiden – herinde vil I bl.a. skulle tage et billede af søen, der fra hvor I har taget prøven. Billedet vil dernæst automatisk blive oploadet til SDU´s system. 
  2. I skal inden vandprøvetagning notere placeringen af søen, dato, kode fra appen og evt. andre informationer med kuglepen udenpå posen eller flasken. Prøven kan tages enten inde ved kanten af søen eller lidt ude fra kanten. Pas på ikke at få overbalance, når vandprøven tages. Vandet må ikke blive hvirvlet op, så der kommer skidt og mudder med i prøven. Det er vigtigt, at posen bliver trykket lidt ned under vandoverfladen (ca. 20 cm), så der ikke kommer overfladevand i prøven. I skal tage ca. ½ L vand.  Prøv jer frem et par gange.
  3. Efter vandprøvetagning indleverer I prøven på et af indleveringsstederne eller laver en aftale med os om afhentning. Husk at stille vandprøven på køl indtil den afleveres på det givne indleveringssted.

I vil efterfølgende kunne følge med i, hvilke søer der er taget prøver i via app’en ”Find en sø” ligesom projektets resultater også løbende vil blive præsenteret der og på hjemmesiden.

 

Del 2. Forslag til aktiviteter for børn, herunder en faglig del

Vi har samlet relevant og velkendt materiale, som vi håber, kan inspirere og hjælpe jer i forberedelsen til projektet. Nogle af linkene kræver login.

Om vand og søers økologi

Indledende spørgsmål: Hvad er vand? Hvor kommer vores drikkevand fra? Når vi i Danmark oplever massive oversvømmelser, hvor løber vandet så hen? Er der nogen søer, vandløb mv. i jeres nærmiljø – hvilke typer?

I samtalen med børnene kan du komme ind på, hvad vand er, vandets tilstandsformer og hvordan dets kredsløb i naturen ser ud. Herunder kan du sammen med børnene se små film, lave forsøg og bygge en model over vandkredsløbet.

Få en snak om hvor vand kan samles – vandløb, søer m.m. Når man snakker om vand, kan man ikke undgå at komme ind på vejret og hermed klimaforandringerne. Tag udgangspunkt i børnenes egne oplevelser af vejret – måske var de i sommerhus i en ferie, hvor det bare regnede og regnede. Tal om hvor alt det vand mon bliver af og hvordan man kan finde ud af, hvor meget det har regnet. Kom herunder f.eks. ind på regnvandsmåling og regnvandsbassiner.

Afslutningsvist kan I sammen gennemgå hvilke søer, der er i jeres nærmiljø – både naturligt skabte og kunstigt anlagte. Kom herunder ind på søens økologi – hvilke ting kan fortælle noget om søens tilstand og vandkvalitet?

Find meget mere info og inspiration via nedenstående links:

Dyrene under og ved vandoverfladen

I forbindelse med arbejdet omkring vandprøvetagning, er det ideelt at tage børnene med ud og fange dyr ved et vandhul, sø, gadekær, grusgravssø eller regnvandsbassin i nærmiljøet.

Indledende spørgsmål om livet i vand: Hvordan kan dyr trække vejret under og over vand? Hvilke dyr kan man finde i en sø? Kom herunder ind på livet i og omkring søen. Hvordan kan man skabe et godt og rigt dyreliv ved en sø? Hvad kan forekomsten af dyrene sige om søens vandkvalitet?

Tag udgangspunkt i børnenes kæledyr – hvordan trækker de vejret og hvad spiser de? Drej samtalen over på livet i søen – kender de allerede nogen dyr, der lever i søen? Og hvordan ånder de under vand?

Snak med børnene om, hvordan man bedst fanger dyrene i søen. Børnene vil givetvis have en masse gode ideer! Vigtigt er det, at de får en forståelse for, at man skal være forsigtig med dyrene og at de også kan gemme sig inde ved bredden såvel som i de frie vandmasser. Se de små film, som handler om dyrene i søen og hvordan man fanger dem. Undervejs kan man evt. bygge en vandkikkert, som børnene kan tage med ud i felten.

Andre relevante links:

 

Del 3. Forslag til aktiviteter herunder en faglig del for de større børn og unge mennesker

Indhentning af data om søen

Som en del af projektet er det en rigtig god træning for de større børn og de unge mennesker at indsamle så meget forhåndsdata om søen som muligt og på baggrund af data lave en baggrundsanalyse. De kan f.eks. bruge geofynDanmarks arealinfoMST miljøGis og jeres kommunes gis-info til at beskrive søen ud fra beliggenhed, størrelse og dybde.

Om vand

Man kan leve 1 måned uden mad, men kun 1 uge uden vand. Vand er essentielt for liv på jorden. Der findes vand næsten overalt på jorden og det er nødvendigt for alle kendte livsformer.

Om søers økologi

Vi har alle en forestilling om, hvordan en sø med god vandkvalitet ser ud. Den har klart vand og et naturligt liv af forskellige dyr og planter. Men en sø i balance er mange andre ting bl.a. spiller dybde, størrelse, næringsindholdet, og iltindholdet ind i forhold til søens tilstand.

Andre relevante links:

Sidst opdateret: 05.05.2021