Fagprofilen Bygningsdesign

Fagprofilens kendetegn

Bygningsdesign giver en god indsigt i fagområder tilknyttet beton- og stålkonstruktioner, og der opnås en dybdegående forståelse for design af konstruktioner samt faglige kompetencer inden for dynamisk analyse og styrkeanalyse.
Både i Danmark og internationalt presses konstruktioner til det yderste – broerne bliver længere og bygningerne højere. Det stiller krav til, at konstruktionsingeniørerne ikke er begrænset af standardløsninger og evner at tilegne sig State of the Art-viden. Bygningsdesign fokuserer på at kvalificere til at kunne foretage analyse af eksisterende bygninger samt design af nye bygninger.

 Oversigt over fagprofilens opbygning

NB: Uddannelsen har studiestart i februar måned.