Menu

Går du, eller har du gået på en kandidat?

Jeg har gået på en uddannelse - nu søger jeg ind på samme uddannelse

Hvis du har afbrudt din uddannelse, kan du søge om at starte igen. Hvordan du skal søge, afhænger af, hvor meget af uddannelsen du allerede har bestået. 

Har du bestået hele første studieår?

Hvis du har bestået alle fagelementer på første studieår, skal du søge om 'genindskrivning'.

Sådan laver du en ansøgning om genindskrivning

Er der fag på første år, du ikke har bestået?

Hvis du mangler et eller flere fag på første år, skal du søge om almindelig optagelse på uddannelsen. Der gælder dog særlige regler for dig, der tidligere har læst på samme uddannelse.

Det skal du forholde dig til, når du søger ny optagelse på samme uddannelse

I tvivl, om du har hele første studieår?

Måske er du ikke sikker på, om du har hele første studieår. Fx fordi uddannelsen er lavet om, siden du gik på den. Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at søge både almindelig optagelse og genindskrivning, hvis du søger ind på et tidspunkt, hvor begge dele er muligt. Så sikrer du, at du kommer i betragtning til uddannelsen, uanset om du har første studieår eller ej.

Har du læst på et andet universitet?

Hvis du har læst på samme uddannelse ved et andet universitet, gælder de samme regler. Dvs. du skal søge genindskrivning, hvis du forventer at få merit for første studieår - ellers skal du søge optagelse på ny. Det er altid en god idé, at søge om både ny optagelse og genindskrivning, da du ikke kan vide med sikkerhed, om du får merit for første år

Jeg er stoppet på en uddannelse - nu søger jeg ind på en anden

Du skal søge om optagelse på almindelig vis på den nye uddannelse, du gerne vil starte på.

Hvis du bliver optaget på den nye uddannelse, er du forpligtet til umiddelbart efter at søge om 'startmerit'. Når du søger startmerit, forholder din nye uddannelse sig til, om nogle af de fag, du tidligere har bestået, kan erstatte fag på din nye uddannelse.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, får du mere information om at søge startmerit.

Jeg går på en uddannelse - jeg vil gerne starte på en anden

Hvis du går på en uddannelse og nu ønsker at skifte til en anden uddannelse, så skal du som udgangspunkt søge om almindelig optagelse på uddannelsen – på samme måde, som da du startede på din nuværende uddannelse.

Kan du få merit for første studieår?

Hvis du forventer, at du kan få merit for hele første studieår på den nye uddannelse, så skal du i stedet søge om studieskift. Dette er oftest relevant, hvis du skifter mellem to uddannelse, hvor det første år er ens.

Læs mere om, hvordan du søger studieskift

Inden du søger, er det en god idé at sammenligne din nuværende uddannelses opbygning med den nye uddannelse. Er du i tvivl, om du kan opnå merit for hele første studieår, så er det en god idé både at søge om almindelig optagelse og om studieskift – så optimerer du dine chancer.

Skift af linje/profil og tilvalg

Hvis du ønsker at skifte profil eller linje inden for samme uddannelse, så skal du søge dit studienævn om lov til at skifte.

Hvis du vil udskifte dit tilvalg/sidefag eller skifte fra en et- til to-faglig uddannelse eller omvendt, skal du søge senest tre uger efter start på den uddannelsesdel, du ønsker at skifte ud. Du skal sende din anmodning om skift til Optag via SPOC. Hvis du ønsker at skifte efter de første tre uger, skal du i stedet sende en ansøgning til dit studienævn.

Jeg er studerende på et andet universitet - jeg vil gerne fortsætte min uddannelse på SDU

Hvis du læser på et andet dansk universitet, men gerne vil fortsætte din uddannelse på SDU, skal du som udgangspunkt søge almindelig optagelse. Hvis du bliver optaget, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du allerede har bestået.

Forventer du at få merit for første år på SDU?

Du skal søge om overflytning, hvis du forventer at kunne få merit for hele første år af uddannelsen. Vær opmærksom på, at din nuværende uddannelse ikke nødvendigvis har samme opbygning og indhold, som uddannelsen har på SDU. Det er derfor en god idé først at læse lidt nærmere om den enkelte uddannelse og dens opbygning.

Sådan laver du en ansøgning om overflytning

Er du i tvivl, om du kan få merit for første studieår, kan du både søge overflytning og almindelig optagelse - så optimerer du dine chancer.

Læser du i udlandet?

Hvis du læser på et universitet i udlandet, skal du altid søge om ny optagelse på uddannelsen - uanset hvor meget du har bestået. Hvis du bliver optaget, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du allerede har bestået.

Kontakt Optagelsen

Hvis du har problemer med at søge eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 50 10 52. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies