Skip to main content

Går du, eller har du gået på en kandidat?

OBS: Reglen om dobbeltuddannelse er afskaffet

Det betyder, at du fremover gerne må afslutte flere uddannelser på samme niveau. Dog gælder der særlige regler for dig, der har afsluttet en kandidatuddannelse - se nedenfor.


Hvis du tidligere har læst på en uddannelse, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse. Vælg det scenarie i listen, som passer til dig, og se, hvad du skal gøre:

Hvordan du skal søge, afhænger af, hvor meget af uddannelsen du allerede har bestået. 

I tvivl, om du har hele første studieår?

Måske er du ikke sikker på, om du har hele første studieår. Fx fordi uddannelsen er lavet om, siden du gik på den. Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at søge både almindelig optagelse og genindskrivning - læs om mulighederne ved at følge begge links ovenfor

Hvis du genindskrives eller genoptages, fastsætter SDU dine studievilkår

Hvis du genindskrives eller genoptages på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at dine tidligere eksamensforsøg i fag, du ikke har bestået, eventuelt følger med over på din nye indskrivning. SDU fastsætter, i hvilken udstrækning de brugte eksamensforsøg skal følge med. SDU fastsætter ligeledes dine øvrige studievilkår, herunder studieordning, merit og studietid.

Du skal søge om optagelse på almindelig vis på den nye uddannelse, du gerne vil starte på.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du søge om startmerit. Når du søger startmerit, forholder din nye uddannelse sig til, om nogle af de fag, du tidligere har bestået, kan erstatte fag på din nye uddannelse.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, får du mere information om at søge startmerit.

Hvis du går på en uddannelse og nu ønsker at skifte til en anden uddannelse, så skal du som udgangspunkt søge om almindelig optagelse på uddannelsen – på samme måde, som da du startede på din nuværende uddannelse. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du søge om startmerit.

Kan du få merit for første studieår?

Hvis du forventer, at du kan få merit for hele første studieår på den nye uddannelse, så skal du i stedet søge om studieskift. Dette er oftest relevant, hvis du skifter mellem to uddannelser, hvor det første år er ens.

Læs mere om, hvordan du søger studieskift

Inden du søger, er det en god idé at sammenligne din nuværende uddannelses opbygning med den nye uddannelse. Er du i tvivl, om du kan opnå merit for hele første studieår, så er det en god idé både at søge om almindelig optagelse og om studieskift – så optimerer du dine chancer.

Skift af linje/profil og tilvalg

Hvis du ønsker at skifte profil eller linje inden for samme uddannelse, så skal du søge dit studienævn om lov til at skifte.

Hvis du vil udskifte dit tilvalg/sidefag eller skifte fra en et- til to-faglig uddannelse eller omvendt, skal du søge senest tre uger efter start på den uddannelsesdel, du ønsker at skifte ud. Du skal sende din anmodning om skift til Optag via SPOC. Hvis du ønsker at skifte efter de første tre uger, skal du i stedet sende en ansøgning til dit studienævn.


Hvis du læser på et andet dansk universitet, men gerne vil fortsætte din uddannelse på SDU, så skal du som udgangspunkt søge om 'genoptagelse' - også selvom du aldrig har afbrudt din uddannelse.

Sådan søger du 'genoptagelse'

Forventer du at få merit for første år på SDU?

Du skal søge om 'overflytning', hvis du forventer at kunne få merit for hele første år af uddannelsen. Vær opmærksom på, at din nuværende uddannelse ikke nødvendigvis har samme opbygning og indhold, som uddannelsen har på SDU. Det er derfor en god idé først at læse lidt nærmere om den enkelte uddannelse og dens opbygning.

Sådan laver du en ansøgning om 'overflytning'

Er du i tvivl, om du kan få merit for første studieår, kan du både søge overflytning og almindelig optagelse - så optimerer du dine chancer.

Læser du i udlandet?

Hvis du læser på et universitet i udlandet, skal du altid søge om ny optagelse på uddannelsen - uanset hvor meget du har bestået. Hvis du bliver optaget, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du allerede har bestået.

Skift fra deltidsuddannelse til samme uddannelse på fuld tid
Du skal søge om optagelse på ny, hvis du går på en deltidsuddannelse og gerne vil skifte til samme uddannelse på fuld tid - uanset hvor meget af  uddannelsen du allerede har bestået. 

Hvis du bliver optaget, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du bestod på deltidsuddannelsen.  Det kaldes startmerit.

Læs mere om at skifte mellem deltids- og fuldtidsuddannelser.

Skift fra fuldtidskandidat til erhvervskandidat
Går du på en fuldtidsuddannelse og vil gerne skifte til samme uddannelse tilrettelagt som erhvervskandidatuddannelse, skal du ikke først udmelde dig af fuldtidsuddannelsen, men kan blot søge ind på erhvervskandidatuddannelsen på én af følgende måder:

  • Har du endnu ikke bestået første studieår på uddannelsen, skal du søge om ny optagelse (genoptagelse) på uddannelsen
  • Har du bestået første studieår, skal du søge om overflytning

Er du i tvivl omkring første studieår, anbefales det, at du søger begge dele.
Her på sdu.dk kan du se ansøgningsfrister for optagelse/genoptagelse og overflytning, og du kan også se, hvornår de enkelte erhvervskandidatuddannelser har studiestart.

Brug ansøgningsportalen DANS, såfremt du søger overflytning.

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Kontakt Optagelsen

Hvis du har problemer med at søge eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 50 10 52. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC.


Sidst opdateret: 09.06.2020