Skip to main content
DA / EN

Studieskift

Du skal søge om Studieskift hvis:

 • Du har bestået dele af en uddannelse, men nu ønsker at skifte til en anden, fagligt beslægtet uddannelse.
 • Du senest på tidspunktet for udløb af ansøgningsfristen har bestået fag, der svarer til hele første studieår på den nye uddannelse, som den er tilrettelagt på SDU.

 

Ansøgningsfrist

 • 1. marts: Studiestart 1. september 
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. januar. Du får svar på din ansøgning senest 1. august)
 • 1. november: Studiestart 1. februar 
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. oktober. Du får svar på din ansøgning senest 20. december)

Ved Studieskift skal du ikke deltage i uddannelsens almindelige optagelsesforløb.

Ansøgningerne behandles løbende, og evt. ledige pladser fordeles efterhånden, som ansøgningerne færdigbehandles. Det er derfor en fordel for dig, at du søger så tidligt som muligt, og at du vedlægger den nødvendige dokumentation (se nedenstående afsnit om 'Dokumentation ved ansøgning om Studieskift').

 

Betingelser for at kunne søge Studieskift

For at kunne skifte fra én uddannelse til en anden, er det en forudsætning, at: 

Inden du søger om studieskift, er det en god idé at sammenligne din nuværende uddannelses opbygning med den nye uddannelse, som den er tilrettelagt på SDU. 

Forventer du ikke at kunne få merit for første studieår, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om almindelig optagelse på uddannelsen. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du søge om startmerit.

Er du i tvivl, om du kan få merit for første studieår, er det en god idé både at søge om almindelig optagelse og om studieskift.
Du kan kun blive indskrevet på uddannelsen, hvis der er en ledig studieplads på det studietrin, du skal starte på. 

Antallet af ledige pladser er forskelligt fra uddannelse til uddannelse og fra år til år, og det kan også være tilfældet, at der ikke er ledige pladser. 
Du kan se en oversigt over, hvilke adgangskrav du skal opfylde, under “Adgangskrav og optagelse” på uddannelsens side.

 

Dokumentation ved ansøgning om Studieskift

Når du søger Studieskift, er det vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation.
Beder SDU dig om at indsende manglende dokumentation, er det vigtigt, at du overholder de givne frister for indsendelse, da SDU ellers ikke kan nå at færdigbehandle din ansøgning, hvilket vil få betydning for ansøgningens afgørelse.

Når du er studerende på SDU og ansøger om Studieskift, skal du huske at vedhæfte følgende:

 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • Et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle eksamensforsøg
 • En oversigt over de fag, du er tilmeldt.

Når du er studerende på et andet dansk universitet og ansøger om studieskift til en uddannelse på SDU, skal du huske at vedhæfte følgende: 

 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • Et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle eksamensforsøg
 • En oversigt over de fag, du er tilmeldt
 • En indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning og/eller fagbeskrivelser på alle beståede og tilmeldte fag. 

 

Søg Studieskift

 

Skift af linje/profil og tilvalg

Ønsker du at skifte 'profil' eller 'linje' inden for samme uddannelse, så skal du søge dit studienævn om lov til at skifte.

Hvis du vil udskifte dit 'tilvalg/sidefag' eller skifte fra en 'et-' til 'to-faglig' uddannelse eller omvendt, skal du søge senest tre uger efter start på den uddannelsesdel, du ønsker at skifte fra. Du skal sende din anmodning om skift til Optag via SPOC

Hvis du ønsker at skifte efter de første tre uger, skal du i stedet sende en ansøgning til dit studienævn.

 

Skift fra deltidsuddannelse til samme uddannelse på fuld tid

Du skal søge om optagelse på ny, hvis du går på en deltidsuddannelse og gerne vil skifte til samme uddannelse på fuld tid - uanset hvor meget af uddannelsen du allerede har bestået. 

Hvis du bliver optaget, skal du efterfølgende søge startmerit for de fag, du bestod på deltidsuddannelsen. 

Læs mere om at skifte mellem deltids- og fuldtidsuddannelser.

Brug for hjælp?

Ring til os på 6550 1052

Eller send os en mail via:

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 01.02.2024