Skip to main content
DA / EN

Genindskrivning

Du skal søge om Genindskrivning hvis:

 • Du tidligere har været indskrevet på en uddannelse, som du nu ønsker at søge ind på igen.
 • Du har bestået alle fag på første studieår på uddannelsen, som den er tilrettelagt på SDU.

 

Ansøgningsfrist

 • 1. marts: Studiestart 1. september 
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. januar. Du får svar på din ansøgning senest 1. august)
 • 1. november: Studiestart 1. februar 
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. oktober. Du får svar på din ansøgning senest 20. december)

Når du søger Genindskrivning skal du ikke deltage i uddannelsens almindelige optagelsesforløb.

Ansøgningerne behandles løbende, og evt. ledige pladser fordeles efterhånden, som ansøgningerne færdigbehandles. Det er derfor en fordel for dig, at du søger så tidligt som muligt, og at du vedlægger den nødvendige dokumentation (se nedenstående afsnit om 'Dokumentation ved ansøgning om Genindskrivning').

 

Betingelser for at kunne søge Genindskrivning

For at blive genindskrevet på en uddannelse, er det en forudsætning, at:

Uanset om du selv meldte sig ud, eller om det var universitetet, der meldte dig ud, skal der gå mindst 5 måneder, fra du blev udskrevet, til du kan genindskrives.

Hvis du ikke kan få merit for første studieår, skal du i stedet søge om genoptagelse via almindelig optagelse på uddannelsen. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for første studieår, er det en god idé både at søge om genindskrivning og genoptagelse.
Du kan kun blive indskrevet på uddannelsen, hvis der er en ledig studieplads på det studietrin, du skal starte på. 

Antallet af ledige pladser er forskelligt fra uddannelse til uddannelse og fra år til år, og det kan også være tilfældet, at der ikke er ledige pladser. 
Du kan se en oversigt over, hvilke adgangskrav du skal opfylde, under “Adgangskrav og optagelse” på uddannelsens side.
 • Har du selv meldt dig ud af uddannelsen? 
  Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du som udgangspunkt bare søge genindskrivning uden at vedlægge nærmere forklaring vedrørende dit tidligere studieforløb på uddannelsen. Hvis du har været indskrevet på et andet universitet, skal du dog stadig vedlægge udmeldelsesbekræftelse, eksamensudskrift med alle forsøg samt studieordning/fagbeskrivelser (se nedenfor under 'Dokumentation ved ansøgning om Genindskrivning'). 

  Har du selv udmeldt dig på et tidspunkt, hvor du alligevel stod til udmeldelse, skal du søge ind, på samme måde som hvis universitetet havde meldt dig ud (se afsnittet nedenfor).

 • Var det universitetet, som meldte dig ud af uddannelsen?
  Hvis det var universitetet, som meldte dig ud af uddannelsen, kan du kun blive indskrevet på uddannelsen igen, hvis du redegør for og dokumenterer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig væsentligt
  I afsnittet nedenfor finder du en oversigt over den nødvendige dokumentation.

Det er ikke muligt at søge genindskrivning eller overflytning på Medicin-uddannelsen (hverken Esbjerg eller Odense), idet der ikke er ledige pladser på uddannelsen på 2. studieår og opefter. 

Du kan søge om genoptagelse på uddannelsen via almindelig optagelse, hvis du på tidspunktet for udløb af ansøgningsfristen endnu ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Læs mere om dine muligheder på uddannelsens side:

Dokumentation ved ansøgning om Genindskrivning

Når du søger Genindskrivning, er det vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation.
Beder SDU dig om at indsende manglende dokumentation, er det vigtigt, at du overholder de givne frister for indsendelse, da SDU ellers ikke kan nå at færdigbehandle din ansøgning, hvilket vil få betydning for ansøgningens afgørelse.
 

Hvis det var universitetet, der meldte dig ud af uddannelsen, skal du på din ansøgning om Genindskrivning uploade en skriftlig redegørelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig.  Du skal desuden dokumentere de forhold, du beskriver i redegørelsen.

Benyt denne formular: Formular til skriftlig redegørelse.

I din redegørelse skal du lægge vægt på de forhold, som du selv vurderer, er relevante for, at du nu kan gennemføre uddannelsen.
Du kan fx beskrive:

 • Hvorfor du i sin tid ikke gennemførte uddannelsen
 • Hvilke relevante aktiviteter, du har beskæftiget dig med, siden du blev udmeldt
 • Hvordan du har styrket dine akademiske kompetencer inden for fagområder, hvor du tidligere har opbrugt eksamensforsøg
 • Væsentlige forbedringer i helbredsmæssige forudsætninger
 • Væsentlige forbedringer i personlige/private forhold

Husk også at vedhæfte dokumentation for relevante forhold, hvor det er muligt.

Relevant dokumentation kan være:
 • En lægeerklæring hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen. Lægeerklæringen bør: 
 • Nævne tidspunkter for første og seneste lægekonsultation
 • Tydeliggøre om den lægefaglige vurdering er foretaget på baggrund af egen undersøgelse eller patientens oplysninger
 • Beskrive, hvordan tilstanden har påvirket din mulighed for at studere
 • Oplyse om evt. raskmelding eller fremtidsperspektiv for den videre behandling


Tjek desuden altid, at lægeerklæringen indeholder:

 • Dit navn CPR-nummer eller fødselsdato
 • Dato for udstedelse
 • Lægens navn, CVR-nr. eller ydernr., samt underskrift/stempel

 

 • Faglig opkvalificering i form af eksamensbeviser bekræftet med uddannelsesinstitutionens stempel og underskrift

 

 • Arbejdsgivererklæring, dateret og underskrevet, med oplysninger om arbejdsopgavernes karakter og varighed

Hvis du har været indskrevet på samme uddannelse på et andet dansk universitet, skal du huske at vedhæfte følgende, når du søger om genindskrivning:

 • Et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle eksamensforsøg.
 • En udskrivningsbekræftelse med udmeldelsesårsag
 • Studieordning og/eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Redegørelse og understøttende bilag, i tilfælde af at det var universitetet, som udmeldte dig.
  (Se punktet 'Indhold til skriftlig redegørelse' samt punktet 'relevant dokumentation').

 

Når du søger Genindskrivning, er det vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation.
Beder SDU dig om at indsende manglende dokumentation, er det vigtigt, at du overholder de givne frister for indsendelse, da SDU ellers ikke kan nå at færdigbehandle din ansøgning, hvilket vil få betydning for ansøgningens afgørelse.

 

Hvis du genindskrives, fastsætter SDU dine studievilkår

Hvis du genindskrives på uddannelsen, fastsætter SDU i hvilken udstrækning dine tidligere brugte eksamensforsøg i fag, du ikke har bestået, skal følge med over på din nye indskrivning. SDU fastsætter også dine øvrige studievilkår, herunder studieordning, merit og studietid.

 

Tidligere studeret på SDU? Søg Genindskrivning her

Gået på et andet universitet? Søg Genindskrivning her (brug skemaet for 'Overflytning')

Brug for hjælp?

Ring til os på 6550 1052

Eller send os en mail via:

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 01.02.2024