Uddannelsens opbygning

Undervisning

Undervisningen er samlet i 3-4 koncentrerede undervisningsblokke per semester, med undervisning fra torsdag til lørdag.

Information om undervisningsdage finder du på MitSDU.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af fire semestre, der hver har et omfang svarende til 15 ECTS. Alle kurser udbydes også som enkeltfag.

Bemærk, at rækkefølgen af de enkelte kurser er med forbehold for ændringer.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Studieordning

Studieordningen er den formelle beskrivelse af uddannelsen.

Studieordning for optag 2018