Skip to main content

Masteruddannelsen i matematik består af tre grundsemestre og et masterprojekt. Tilmelding til masterprojektet, som udgør uddannelsens fjerde semester, forudsætter at du har bestået alle øvrige kurser på uddannelsen.

Uddannelsen tages på deltid, normalt over to år, og har et omfang der svarer til et års fuldtidsstudier.

Masteruddannelsen skal gennemføres inden for en periode på højst seks år.

Læs beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. Bemærk at rækkefølgen af de enkelte kurser er med forbehold for ændringer. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.