Skip to main content

Masteruddannelsen i matematik er en forskningsbaseret uddannelse, der bidrager til at opbygge faglig kompetence til at undervise i faget matematik på de gymnasialeuddannelser EUX, HF, HHX, HTX og STX.

Uddannelsen dækker det obligatoriske kernestof der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i faget matematik i gymnasieskolen. Den tager højde for ændringerne i den seneste gymnasiereform; for eksempel indeholder uddannelsen et kursus i diskret matematik, som er et nyt fagområde i den seneste læreplan. Masteruddannelsen har endvidere fokus på understøttende anvendelse af IT i undervisningen.

Masteruddannelsen udbydes af SDU i et nationalt samarbejde med Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Masteruddannelsen i matematik udbydes hvert andet år. Næste studiestart er i september 2025.

Derfor skal du læse master i matematik

  • Uddannelsen er forskningsbaseret og inddrager den nyeste viden om didaktik

  • Uddannelsen er tilrettelagt så du samtidig kan have et fuldtidsjob

  • En del af uddannelsen er tilrettelagt som fjernundervisning så du kan deltage i undervisningen hjemmefra