Skip to main content

Masteruddannelsen i matematik er et nationalt initiativ der udbydes af SDU i samarbejde med Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Formålet med masteruddannelsen i matematik er at give dig faglige kompetencer til at undervise i matematik på de gymnasiale uddannelser EUX, HF, HHX, HTX og STX. Der er desuden taget højde for ændringerne i den seneste gymnasiereform. For eksempel har uddannelsen et kursus i diskret matematik, som er et nyt fagområde i den seneste læreplan. Masteruddannelsen har endvidere fokus på understøttende anvendelse af IT i undervisningen.

Uddannelsen er forankret på Institut for Matematik og Datalogi som sikrer en forskningsbaseret uddannelse i matematik. Instituttet huser desuden Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling som vil bidrage med forskningsbaseret viden om didaktik.

Masteruddannelsen i matematik udbydes hvert andet år. Næste studiestart er i september 2025.

Derfor skal du læse master i matematik

  • Uddannelsen er forskningsbaseret og inddrager den nyeste viden om didaktik

  • Uddannelsen er tilrettelagt så du samtidig kan have et fuldtidsjob

  • En del af uddannelsen er tilrettelagt som fjernundervisning så du kan deltage i undervisningen hjemmefra