Skip to main content

Biologieksperimenter - Biologiformidling

Kompetencegivende efteruddannelse for dig, der som minimum har en bachelorgrad i biologi, og som har afsluttet en kandidatuddannelse.

Undervisningsministeriet anbefaler dette kursus i Biologieksperimenter - Biologiformidling, hvis du ikke har haft tilsvarende kurser i forvejen, for at du kan opnå undervisningskompetence i biologi og/eller bioteknologi på gymnasiale uddannelser.