Skip to main content

Hvordan bliver dyr og mennesker påvirket af klimaforandringer? Hvordan skal vores natur og miljø være i fremtiden? Kan studiet af bananfluers genetik bringe os videre i kræftforskningen? Spørgsmålene er store, og biologen er med til at give svar.

Biologistudiet på SDU i Odense lægger stor vægt på det eksperimentelle arbejde, både i laboratoriet og i felten. Vi har rigtigt gode faciliteter til dette, blandt andet vores laboratorier på campus og vores to feltstationer, henholdsvis i Kerteminde og på Sydfyn. De to feltstationer giver dig enestående rammer for at fordybe dig i biologiens verden.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialeprojekt, hvor du har rig mulighed for at sætte præg på den nyeste forskning inden for dit interessefelt. Du kan lave specialet i samarbejde med en af instituttets forskningsgrupper, men der er også gode muligheder for at samarbejde med virksomheder eller andre eksterne samarbejdspartere, både i Danmark og i udlandet.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse kandidat i Biologi

  • På kandidatuddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i netop dine interesseområder

  • Du kan vælge at skrive dit speciale i samarbejde med en forskningsgruppe

  • Du har mulighed for at lægge dele af din uddannelse i udlandet, for eksamen hvis du indgår i en forskningsgruppe med udenlandsk feltarbejde