Skip to main content
DA / EN

Deltagerbetaling

På universitetet koster det at tage efteruddannelse.

På tompladsordningen afhænger deltagerbetalingen af hvilket fakultet du læser på, og hvor mange ECTS-point faget udgør.

master- og diplomuddannelserne er priserne også varierende - tjek priserne under den enkelte uddannelsesbeskrivelse.

Når det gælder kurser og konferencer er prisen afhængigt af programmet.

Ledig?
Som ledig kan du deltage i efteruddannelse efter aftale med jobcenteret - hvis jobcenteret betaler for dit kursus skal du være opmærksom på at deltagerbetalingen skal tillægges et "taxameter". Derfor bliver priserne lidt højere end de priser, der ellers fremgår af vores hjemmeside. Du kan få vejledning omkring prisudregning ved at henvende dig via vores kontaktformular.

Hvad dækker min betaling?
Undervisningsafgiften udgør en mindre del af de faktiske omkostninger, idet staten efter nærmere regler betaler størstedelen af udgiften, men kun for deltagere, der har betalt deres del af undervisningsafgiften rettidigt. Derfor er det vigtigt, at du betaler til tiden. Deltagelse i undervisning og eksamen er også betinget af, at du betaler til tiden. Betalingen dækker én gang undervisning og tre eksamensforsøg. Eksamensforsøgene skal du bruge inden for et år. Du skal derfor være opmærksom på, at såfremt du ikke overholder ovennævnte tidsangivelse, kan der komme en ekstra udgift.

Melder du dig fra en uddannelse eller ændrer din indskrivningsmåde, fx går fra hele uddannelsen til enkeltfag eller genindmelder dig, er det den aktuelle dagspris, som du skal betale. Du kan således ikke forvente "at læse til gammel pris".

Hvornår skal betalingen falde?
Betalingen opkræves en gang pr. semester. Du binder dig kun for et semester ad gangen. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil du modtage en rykkerskrivelse. Reagerer du ikke på din rykker, vil du blive udmeldt af universitetet og kan således ikke gå til eksamen, aflevere opgaver, følge undervisning eller få dokumentation på, at du har været indskrevet.

Betalingsfristen fremgår af den fremsendte faktura.

Der er i udgangspunktet ikke adgang til SDUs e-læringssystem før betaling er registreret i SDUs økonomisystem. 

Har du udenlandsk statsborgerskab?
Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra studerende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte efteruddannelse@sdu.dk.

Kan du få pengene retur?
Hvis du fortryder inden studiestart og senest den 31. august (efterårssemestre)/31. januar (forårssemestre), kan du dog få det indbetalte beløb retur. Vi skal bruge en skriftlig udmeldelse for at kunne framelde dig endeligt.

Prisudviklingen
Prisudviklingen gør at priserne på efteruddannelse også ændrer sig.

Du kan derfor i nogen tilfælde opleve, at prisen ændres i løbet af din studietid.

Der kan være helt særlige forhold, hvor du kan læse et fag, du allerede én gang har deltaget i,  igen til en anden pris - kontakt os via vores kontaktformular for at høre nærmere.

Universitetet tager forbehold for uforudsete hændelser  og forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

 

Syddansk Universitets Efteruddannelse

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 6550 1054

Sidst opdateret: 25.07.2022