Skip to main content
 • Dato

  4. august 2025 - 8. august 2025
 • Pris

  9.000 kr.
 • Sted

  Svanninge Bjerge Forskningsstation
 • Del

Kontakt os

Biologieksperimenter - Biologiformidling

Hvem: Biologisk Institut
Hvornår: 4. august 2025 kl.09:00 -8. august 2025kl.16:00
Varighed:  5 undervisningsdage
Hvor: Svanninge Bjerge Forskningsstation

Biologieksperimenter – Biologiformidling er et enkeltfag fra kandidatudddannelsen i Biologi. Læs mere om hele kandidatuddannelsen i Biologi.

Det lærer du

 • Du får færdigheder i praktisk formidling af biologisk viden til forskellige målgrupper under anvendelse af formålstjenlige undervisningsformer, specielt ekskursioner og praktiske laboratorieøvelser
 • Du får viden om den ”nye type unge” i det moderne samfund og dennes konsekvenser for undervisningstilrettelæggelse og de unges læring

Sådan giver kurset værdi til din organisation

Kurset bidrager til at give dig kompetence til at undervise på gymnasieniveau i såvel teoretisk som eksperimentel biologi.

Din profil

Kurset er for dig som har afsluttet en kandidatuddannelse med biologi som enten centralt fag eller sidefag, og som ønsker at undervise i biologi eller bioteknologi på gymnasieniveau.

Undervisning og forberedelse

Undervisningen er tilrettelagt som et koncentreret forløb der veksler mellem dialogiske oplæg, erfaringsudvekslinger de studerende imellem, konkrete øvelser og en eftermiddags-/aftensekskursion med bådsejlads samt snorkeldykning.

Vi forventer, at du forbereder dig inden kurset, med hensyn til både eget medbragt materiale samt læsning af udmeldt litteratur. Desuden forventer vi at du deltager aktivt i undervisningen.

Læsepensum før kursusstart

Yderligere artikler som indgår i pensum, lægges på itslearning senest 1. juli.

Læringsmål

 • Praktisk kendskab til et grundlæggende udvalg af relevante eksperimenter i biologiundervisningen (gerne tværfagligt), metoder samt relevant udstyr
 • Kendskab til relevant pædagogisk-didaktisk teori, der knytter sig til det eksperimentelle arbejde
 • Evnen til at kunne foretage fornuftig pædagogisk-didaktisk planlægning af eksperimentelt arbejde samt efterfølgende opsamling på dette
 • Evnen til at kunne udarbejde en elevvejledning, og senere kunne videreudvikle denne ud fra overvejelser omkring eksperimentets didaktik
 • Indsigt i de sikkerhedsmæssige risici, der knytter sig til eksperimentelt arbejde i undervisningen, samt kendskab til regler og praktiske procedurer for anskaffelse, opbevaring, mærkning, elevers håndtering samt bortskaffelse af kemikalier og biologisk materiale på forsvarlig vis
 • Kendskab til risici med hensyn til fysiologiske forsøg på mennesker
 • Kendskab til risikomomenter og sikkerhed i forbindelse med ekskursioner og feltarbejde
 • Indsigt i andre måder at formidle biologisk viden på, eksemplificeret ved professionelle formidlere og forskere fra SDU
 • Viden om ”de senmoderne unge og den præstationsprægede ungdomskultur”, som i dag præger miljøet på ungdomsuddannelserne, og hvilken betydning denne ungdomskultur kan have for de unges motivation og læring
 • Forståelse for den digitale verden og dens påvirkning af læringsmiljøet på godt og ondt.

Undervisningen afvikles på Svanninge Bjerge Forskningsstation ved Faaborg over fem hele dage, 4.-8. august 2025.

Undervisningen bliver varetaget af lektor Magnus Wahlberg fra Biologisk Institut og ekstern lektor Peter Windfeldt.

Vi åbner for ansøgninger i foråret 2025, med ansøgnings 1. juni 2025.

Hvis du opfylder følgende adgangskrav, kan du umiddelbart optages på enkeltfaget:

 • Du har afsluttet en kandidatuddannelse med Biologi som enten centralt fag eller sidefag.
 • Du er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, hvor du enten underviser i Biologi eller skal til at påbegynde undervisning i faget.

Ydermere kan undervisningskompetence i Biologi være tilegnet på anden vis, for eksempel via enkeltfag. Dette accepteres på lige fod med en bestået kandidatgrad med Biologi som centralt fag eller sidefag.

Færdiggjort pædagogikum er umiddelbart ikke et krav.

Hvis antallet af kvalificerede og rettidige ansøgere overstiger antallet af studiepladser (25), vil udvælgelsen af deltagere finde sted på baggrund af motiverede ansøgninger.

Hvis antallet af studiepladser derimod overstiger antallet af kvalificerede og rettidige ansøgere, vil restpladserne blive fordelt ud fra følgende prioritering:

 1. Ansøgere med afsluttet kandidatuddannelse i Biologi, der søger job som underviser i Biologi på en gymnasial uddannelse.
 2. Øvrige ansøgere med afsluttet kandidatuddannelse i Biologi.
 3. Ansøgere med afsluttet bacheloruddannelse i Biologi.

Universitetet forbeholder sig ret til ikke at oprette holdet hvis antallet af kvalificerede ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Universitetet forbeholder sig samtidig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde, for eksempel manglende underviserressourcer.

Prisen for enkeltfagskurset er 9.000,- kr.

Deltagerbetalingen dækker:

 • Deltagelse i undervisning og op til 3 eksamensforsøg
 • Fire overnatninger på Svanninge Bjerge Forskningsstation
 • Forplejning alle dage

Læs mere om fakturering og deltagerbetaling.

Du afslutter enkeltfagskurset med en eksamen som består af et gruppeoplæg for hele holdet om indholdet i og refleksioner over didaktikken i et selvvalgt projekt knyttet til den eksperimentelle undervisning i gymnasiet eller lignende ungdomsuddannelser.

Bedømmes med bestået/ikke-bestået og med intern censur.

Du bliver automatisk bliver tilmeldt første eksamensforsøg når vi har modtaget din deltagerbetaling. Hvis du ikke består eller ikke deltager i den ordinære eksamen, skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du har i alt 3 eksamensforsøg.

Du bliver tildelt 5 ECTS-point for bestået eksamen.

Har du spørgsmål? 

Spørgsmål om det faglige indhold? Kontakt ekstern lektor Peter Windfeldt på mail pwb@privatsport.dk eller lektor Magnus Wahlberg på mail magnus@biology.sdu.dk.

Spørgsmål om ansøgningsproceduren? Kontakt SDU Studieservice – Optag & Uddannelsesstøtte på mail efteruddannelse@sdu.dk.

Spørgsmål om fakturering etc.? SDU Studieservice – Uddannelsesjura & Registratur via kontaktformularen SPOC.