Menu

Få styr på din ansøgning

Kvote 1 er for ansøgere, der har en gymnasial eksamen og opfylder eventuelle specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger. Kravene skal være opfyldt enten som en del af den gymnasiale uddannelse eller ved efterfølgende supplering.

I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Sådan laver du din ansøgning

1. Her søger du

Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt fra den 1. februar, og det er kun muligt at søge digitalt på www.optagelse.dk, hvor du søger ved hjælp af NemID.

Det er også på www.optagelse.dk, at du skal uploade alle relevante bilag til din ansøgning.

Bemærk  at dine bilag til ansøgningen skal være uploadet inden ansøgningsfristen.

Har du ikke NemID er det en god idé at bestille et i god tid inden ansøgningsfristen, da det kan tage nogle uger inden, du modtager det. Søger du uden NemID, skal du udskrive og underskrive den følgeskrivelse, der kommer, efter du har godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk og sende den til Optagelsen på SDU eller adressen: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Att.: Optagelsen, KOT. SDU skal have modtaget følgeskrivelsen inden den 15. marts kl. 12:00.

2. Bilag

Det er vigtigt, at du giver SDU alle relevante oplysninger og uploader og tilknytter alle de relevante bilag til din ansøgning, for at ansøgningen kan blive vurderet.

Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, så husk at tilknytte bilagene til alle uddannelserne.

Her er eksempler på relevante bilag:

Bilag i kvote 2
 • Evt. en motiveret ansøgning, et CV eller en skriftlig sprogtest, hvis du søger i kvote 2 ved visse uddannelser. Se hvad der er af udvælgelseskriterier til den uddannelse du søger ind på.
 • Du skal IKKE medsende arbejdsgivererklæring, bevis for højskoleophold m.v., da bilagene ikke vil blive vurderet, med mindre du søger dispensation fra de specifikke adgangskrav eller det står som en del af adgangskravene på den enkelte uddannelse i kvote 2.

3. Supplering

Oplys om du er i gang med at supplere og i hvilke fag, hvilke niveauer og hvornår du afslutter suppleringen:

 • Afslutter du før den 5. juli.
 • Eller afslutter du efter den 5. juli, men inden studiestart.

4. Sommer- eller vinterstart

Hvis du søger ind på Klinisk biomekanik eller Medicin, så skal du krydse af om du ønsker at påbegynde dit studie til sommer (september) eller vinter (februar).

5. Standby

Hvis du ønsker en standby plads, skal du sætte kryds i feltet Standby. Læs mere om standby i punktet længere nede på denne side.

6. Tidligere uddannelser

Du har pligt til at oplyse hvilke uddannelser du evt. tidligere har været indskrevet på, og hvor du var indskrevet sammen med oplysninger:

 • om, hvor mange ECTS point du evt. har bestået, og om du stadig er indskrevet på uddannelsen.
 • om du har afsluttet uddannelsen.
 • om du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger optagelse på.

7. Dispensation

Oplys om du søger dispensation. Læs mere om dispensationer her.

8. Kontroller dine oplysninger, når du har sendt din ansøgning:

 • Tjek om oplysningerne er korrekte på den kvittering du modtager fra www.optagelse.dk

Pas på din kvittering. Den kan ikke fremskaffes på ny, hvis du mister den.

Læs mere om selvbetjeningen i afsnittet herunder: ”Når du har sendt din ansøgning”

Når du har sendt din ansøgning

Al kommunikation vedr. din ansøgning foregår digitalt via Optag SDU, som vi anbefaler, at du jævnligt besøger, efter din ansøgning er sendt.

Det er en fordel, at du oplyser dit telefonnummer i ansøgningsskemaet, for så kan vi sende dig en SMS, når der er nyt om din ansøgning.

Du kan logge dig på med NemID eller det brugernavn og password, som du modtager per mail kort efter ansøgningsfristen.

Optag SDU kan du:

 • Følge status på din ansøgning
 • Se vigtige beskeder. Der vil blandt andet stå, hvis der mangler bilag til din ansøgning.
 • Se om du bliver tilbudt en studieplads
 • Bekræfte din studieplads senest 6. august. Du mister din studieplads, hvis du ikke bekræfter inden fristens udløb.

Prioritering af ansøgninger: Du kan ændre prioriteringen af dine studievalg frem til 5. juli kl. 12:00, uanset om du har søgt om optagelse i kvote 2 eller kvote 1. Du laver omprioriteringen af dine ansøgninger på www.optagelse.dk

Hvordan bliver din ansøgning vurderet

 • Udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra din første adgangsgivende eksamen
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen, du søger ind på

Få styr på din ansøgning i kvote 1

Hvis du er i tvivl om adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på, kan det være en god idé at tjekke fanen Adgangskrav og optagelse, der ligger under hver enkelt uddannelse. Information om supplering, adgangsgivende eksamen og adgangskrav finder du også der.

Hvis der er flere ansøgere end studiepladser på uddannelsen

Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er plads til, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.
Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme eksamensgennemsnit, bliver der trukket lod af Den Koordinerede Tilmelding.

Du kan se antallet af studiepladser i fanen Adgangskrav og optagelse på de uddannelser, du vil søge ind på. 

Bonusberegning (hurtigstartsbonus med 1,08)

Hvis du søger ind på en uddannelse senest to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, får du justeret dit eksamensgennemsnit ved, at vi ganger dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger i kvote 1.

Hvis du skal have justeret dit gennemsnit i 2018, skal du altså være student fra 2016, 2017 eller 2018.

Er du student fra 2015 eller tidligere, kan du søge dispensation fra denne regel, hvis du er blevet forhindret i at søge ind.

Standby

Standby er en form for ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter. Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 28. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter.    

Før du søger en standby-plads, skal du derfor gøre op med dig selv, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår, men på en uddannelse du har prioriteret lavere.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Du kan også få tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, men kun hvis du søger ind igen.

Der gælder særlige betingelser for dig der får en standby plads på Medicin eller Klinisk biomekanik.

Bliver du student i år?

Bliver du student i år, så læs med her.

Søger du ind på samme uddannelse igen?

Hvis du søger ind på en uddannelse, du har været optaget på tidligere gælder der særlige regler.

Har du gennemført en uddannelse?

Du har måske hørt om loven om dobbeltuddannelse. Den gælder, hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på samme niveau. Der er mulighed for dispensation fra reglen i særlige tilfælde og der er også uddannelser, hvor reglen ikke gælder.

Hvor og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli kl. 00.01.

Svaret finder du på SDU’s selvbetjening SDU Optag, som du får adgang til, når du har søgt ind.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies