Menu

Sådan søger du

Præcisering af ansøgning i kvote 2 og kvote 1

Alle ansøgninger der er underskrevet og afsendt inden d. 15. marts kl. 12 behandles som ansøgninger i kvote 2. Hvis du søger i kvote 2, og du opfylder kravene, bliver du også vurderet i kvote 1.

Ovenstående formulering i ansøgningsskemaet på optagelse.dk må ikke forstås som en garanti for at du kan optages i kvote 1! Formuleringen bekræfter kun, at du har et eksamensgennemsnit der kan vurderes i kvote 1. Den vurdering sker dog først efter vi har afsluttet vurderingen i kvote 2.

Krav til din ansøgning

Når du søger ind på SDU, er der nogle formelle krav, din ansøgning skal opfylde. Det kan du blive meget klogere på her, hvor du også kan læse om meritordninger og muligheder for dig, der har behov for særlig støtte undervejs i din uddannelse.

Sådan søger du fra den 1. februar

Søg fra den 1. februar

Sender du din ansøgning mellem den 1. februar og inden den 15. marts kl. 12:00, bliver din ansøgning både vurderet i kvote 1 og kvote 2 forudsat, at du opfylder betingelserne og alle adgangskrav til uddannelsen.

Har du sendt din ansøgning inden den 15. marts kl. 12:00, men ønsker at ansøgningen udelukkende skal vurderes i kvote 1, sender du blot en mail til Optagelsen på SDU.

Sender du din ansøgning efter den 15. marts kl. 12:00 og inden den 5. juli kl. 12:00, bliver din ansøgning udelukkende vurderet i kvote 1.

Her søger du

Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt fra den 1. februar, og det er kun muligt at søge digitalt på www.optagelse.dk, hvor du søger ved hjælp af NemID.

Det er også på www.optagelse.dk, at du skal uploade alle relevante bilag til din ansøgning.

Bemærk  at dine bilag til ansøgningen skal være uploadet inden ansøgningsfristen.

Har du ikke NemID er det en god idé at bestille et i god tid inden ansøgningsfristen, da det kan tage nogle uger inden, du modtager det. Søger du uden NemID, skal du udskrive og underskrive den følgeskrivelse, der kommer, efter du har godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk og sende den til Optagelsen på SDU eller adressen: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Att.: Optagelsen, KOT. SDU skal have modtaget følgeskrivelsen inden den 15. marts kl. 12:00.

7 punkter til din ansøgning 

1. Bilag

Det er vigtigt, at du giver SDU alle relevante oplysninger og uploader og tilknytter alle de relevante bilag til din ansøgning, for at ansøgningen kan blive vurderet.

Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, så husk at tilknyt bilagene til alle uddannelserne.

Her er eksempler på relevante bilag:

2. Supplering

Oplys om du er i gang med at supplere og i hvilke fag, hvilke niveauer og hvornår du afslutter suppleringen:

 • Afslutter du før den 5. juli.
 • Eller afslutter du efter den 5. juli, men inden studiestart.

3. Sommer- eller vinterstart

Oplys om du ønsker at påbegynde dit studie til sommer (september) eller vinter (februar), hvis du søger ind på Klinisk biomekanik eller Medicin.

4. Standby

Oplys om du ønsker en standby plads. Læs mere om standby i punktet længere nede på denne side.

5. Tidligere uddannelser

Du har pligt til at oplyse hvilke uddannelser du evt. tidligere har været indskrevet på, og hvor du var indskrevet sammen med oplysninger:

 • om, hvor mange ECTS point du evt. har bestået, og om du stadig er indskrevet på uddannelsen.
 • om du har afsluttet uddannelsen.
 • om du tidligere har været indskrevet på den uddannelse du søger optagelse på.

6. Dispensation

Oplys om du søger dispensation. Læs mere om dispensationer her.

7. Kontroller dine oplysninger, når du har sendt din ansøgning:

 • Tjek om oplysningerne er korrekte på den kvittering du modtager fra www.optagelse.dk

Pas på din kvittering. Den kan ikke fremskaffes på ny, hvis du mister den.

Læs mere om selvbetjeningen i afsnittet herunder: ”Når du har sendt din ansøgning”

Når du har sendt din ansøgning

Al kommunikation vedr. din ansøgning foregår digitalt via Optag SDU, som vi anbefaler, at du jævnligt besøger, efter din ansøgning er sendt.

Det er en fordel, at du oplyser dit telefonnummer i ansøgningsskemaet, for så kan vi sende dig en SMS, når der er nyt om din ansøgning.

Du kan logge dig på med NemID eller det brugernavn og password, som du modtager per mail kort efter ansøgningsfristen.

Optag SDU kan du:

 • Følge status på din ansøgning
 • Se vigtige beskeder. Der vil blandt andet stå, hvis der mangler bilag til din ansøgning.
 • Modtage indkaldelse til optagelsesprøverne i kvote 2
 • Senest den 21. marts tilmelde dig uniTEST
 • Se hvornår og hvor du skal møde op til uniTEST den 7. eller 8. april
 • Det er også her du kan se resultatet, hvis du opfylder adgangskravene på den uddannelse, du har søgt ind på.

Prioritering af ansøgninger: Du kan ændre prioriteringen af dine studievalg frem til 5. juli kl. 12:00, uanset om du har søgt om optagelse i kvote 2 eller kvote 1. Du laver omprioriteringen af dine ansøgninger på www.optagelse.dk

Svar på din ansøgning

Du får endeligt svar på din ansøgning den 28. juli 2018.

Husk at bekræfte din studieplads senest den 6. august. Du mister din studieplads, hvis du ikke bekræfter inden fristen.


Standby

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 28. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter.    

Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår, men på en lavere prioriteret uddannelse.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, hvis du søger ind igen.

Standby plads på Medicin eller Klinisk biomekanik

Der gælder særlige betingelser for dig der får en standby plads på Medicin eller Klinisk biomekanik.

Tidligere optaget på samme uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, som du søger ind på eller søger om genindskrivning på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler:

Har universitetet udmeldt dig:

Søger du optagelse eller genindskrivning på en uddannelse, som universitetet har udmeldt dig fra, kan du som udgangspunkt ikke optages igen. Dette gælder også, hvis du var optaget på et andet universitet.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra reglen.

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen:

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages igen. Dvs. at du skal have meldt dig ud inden den 1. april, for at kunne starte på uddannelsen igen den 1. september.

Har du bestået 1. studieår?

Har du bestået det første studieår (60 ECTS) på uddannelsen (nyeste studieordning), skal du ikke søge optagelse via www.optagelse.dk, men derimod søge om genindskrivning.

Husk at uploade et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle forsøg sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Tidligere afsluttet uddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført eller er du i gang med en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, som du afslutter inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan blive optaget på den uddannelse, som du ønsker at søge ind på.

Du kan læse mere om loven på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Begrænsningen betyder, at ansøgere som tidligere har gennemført eller som afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), først har mulighed for at blive optaget på ny bacheloruddannelse, når der mindst er gået 6 år, siden den oprindelige uddannelse er afsluttet.

Begrænsningen betyder at:

 • Professionsbachelorer, akademiske bachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse ikke kan starte på en ny bacheloruddannelse, uanset typen.
 • Kandidater ikke kan starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller en ny kandidatuddannelse.
 • Har du allerede enten en dansk kandidatuddannelse, bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau, kan du ikke optages på endnu en bacheloruddannelse med mindre du søger optagelse på en af de uddannelser, der optræder på den såkaldte positivliste.
 • Begrænsningen af dobbeltuddannelse gælder kun danske uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse. Har du en uddannelse fra udlandet, eller har du taget din uddannelse som deltidsuddannelse (betalingsuddannelse) gælder begrænsningen ikke, og du kan godt søge optagelse på endnu en bacheloruddannelse.

Positivlisten

Du kan godt søge optagelse på en af de uddannelser, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov, uanset hvilke uddannelser du tidligere har afsluttet.

På Syddansk Universitet vil disse uddannelser i 2018 være:

Professionsbacheloruddannelse (diplomingeniør)

 • Elektrisk energiteknologi

Bacheloruddannelser og Kandidatuddannelser

 • Datalogi (bachelor)
 • Datalogi (kandidat)
 • Matematik (bachelor)
 • Matematik, (kandidat)
 • Matematik-økonomi (bachelor)
 • Matematik-økonomi (kandidat)

Kandidatuddannelser

 • Revision (cand.merc.aud.)

Mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation, hvis:

 • du kan dokumentere, at du pga. helbredsmæssige forhold ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
 • den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den søgte uddannelse
 • den gennemførte uddannelse er væsentligt ændret eller bortfaldet

Læs mere om dispensation for dobbeltuddannelse og se hvad din ansøgning om dispensation skal indeholde.

Grønlandsk særordning

Du kan optages via den grønlandske særordning, hvis du:

 1. har et gennemsnit på mindst 6,0 (8,0 på den gamle karakterskala) på din adgangsgivende eksamen
 2. opfylder de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse
 3. opfylder tilknytningskravet til Grønland

Søger du journalistik, er du kun garanteret deltagelse i den skriftlige optagelsesprøve.

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk og vedlægger relevant dokumentation inden 15. marts kl. 12:00.

Læs mere på www.sunngu.gl og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bemærk, du kan kun benytte dig af særordningen én gang.


Specialpædagogisk støtte (SPS)

Søg i god tid, hvis du er ordblind eller er fysisk eller psykisk udfordret i studiesammenhæng.

Du kan søge om Specialpædagogisk støtte (SPS), som hjælp til at gennemføre dit studie på lige vis med andre studerende.

Læs mere om Specialpædagogisk støtte (SPS) her.

Meritordning/særlig bachelorforløb

Sammen med erhvervsakademierne har vi udviklet en række studieforløb til dig, der har en akademiuddannelse. Med vores forløb kan du bygge ovenpå din akademiuddannelse og få en bacheloruddannelse.

Du tilegner dig en selvstændig erhvervskompetence og får adgangsbilletten til de kandidatuddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af bacheloruddannelserne.

Har du fået lyst til at lære mere?

Regelgrundlag og klagevejledning

Regelgrundlag og klagevejledning

Alle afgørelser vedr. optagelse på en bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse på SDU via Den Koordinerede Tilmelding er truffet i henhold til reglerne om optagelse, som de er fastlagt i de relevante adgangsbekendtgørelser:

Bacheloruddannelserne:

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne, BEK nr.110 af 30.januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørelsen).

Diplomingeniøruddannelserne og professionsbacheloruddannelsen:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 107 af 27.januar 2017

Hvis du mener, universitetet har begået en fejl

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at vi har begået en fejl, eller der er tale om en misforståelse, så vi kan undersøge sagen og evt. rette fejlen hurtigst muligt. Kontakt Optagelsen.

Hvis du vil klage over universitetets afgørelse

Du har mulighed for at klage over en afgørelse truffet af universitetet, hvis du enten får afslag på optagelse, eller hvis din dispensationsansøgning ikke bliver helt imødekommet.

Du kan klage over retlige forhold, hvilket vil sige om universitetet har behandlet din sag efter forvaltningslovens regler og de regler, der gælder for optagelse på universitetet.

Du kan derimod ikke klage over universitetets skøn eller faglige vurdering.

Ønsker du at klage, skal du gøre det senest to uger fra den dato, du modtog afgørelsen. Du skal sende din klage til bachelor-klager@sdu.dk. Herefter vil du modtage en udtalelse fra universitetet, som du får lejlighed til at kommentere, inden universitetet sender udtalelsen med dine kommentarer til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Søg ind nu

Send din ansøgning om optagelse via www.optagelse.dk nu

Send ansøgning

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig, hvad end du er sikker på dit studievalg eller godt kunne bruge et par gode råd.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies