Skip to main content

Lær at analysere komplekse samfundsmæssige problemstillinger med fokus på økonomi

Bacheloruddannelsen i Økonomi er studiet af knappe ressourcers anvendelse. Beslutninger om ressourcernes anvendelse påvirker omgivelserne og har ofte fordelingsmæssige konsekvenser – hvem får hvad og hvor meget. Bacheloruddannelsen giver en grundig indføring i økonomisk teori og metoder, som sætter dig i stand til at analysere komplekse samfundsmæssige problemstillinger.

Du vil lære at arbejde med økonomiske modeller og gennemføre statistiske analyser, og du vil lære at præsentere resultaterne af dine analyser skriftligt og mundtligt.

Du får dermed en stor viden om, hvordan forskellige markeder fungerer, og om samspillet mellem samfundsøkonomi og de erhvervsøkonomiske kerneområder (finansiering, regnskab, organisation og marketing).

Som bachelor i Økonomi vil du også kunne arbejde med store datasæt, fx til at finde økonomiske sammenhænge. Du vil blandt andet lære at udføre analyser med statistisk software.

Derfor skal du læse Økonomi - Erhvervsøkonomi

  • Du får en samfundsøkonomisk uddannelse med gode karrieremuligheder - herunder lederjobs i både den private og offentlige sektor; f.eks. i banker, virksomheder, organisationer, konsulentfirmaer, kommuner, regioner, styrelser og ministerier samt i internationale organisationer. 
  • Du lærer at sætte data ind i en sammenhæng, så de giver mening. Dermed kan du bidrage til, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag.
  • Du får et bredt og alsidigt overblik over samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske sammenhænge.
  • Bacheloruddannelsen giver adgang til kandidatuddannelsen i Økonomi, cand.oecon, til den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. samt til cand.merc.aud. (revisor).

 

Følg med på Instagram