Skip to main content

Sentinel algoritme appliceret på sundhedsdata til tidlig opsporing af - samt intervention over for indlæggelsestruede ældre borgere

Baggrund

Et stigende antal ældre fører til øget pres på hospitalerne. Derfor fokuseres der målrettet mod forebyggelse af akutte indlæggelser af ældre. Forebyggelse kræver imidlertid rettidig identifikation af indlæggelsestruede personer.

Et forskningsprojekt har vist, at akutte indlæggelser blandt 70+- årige sker efter en betydelig forøgelse i behovet for hjemmepleje og kontakt til egen læge.

Projektets formål

Projektet ønsker at udvikle, teste, og validere en sentinel algoritme, som anvendes på individuelle kommunale plejedata og sygesikringsdata. På den måde kan man identificere indlæggelsestruede ældre.

 

Den sentinel algoritmen vil blive testet i Svendborg Kommune. Identificerede borgere vil herefter få hjemmebesøg af akuthjemmesygeplejersken, som medbringer telemedicinsk udstyr (GER I-kuffert).

 

Udstyret i GER I-kufferten gør klinisk-objektive undersøgelser muligt og kan hurtig uploade resultaterne til en generisk telemedicinsk platform, som tilgås af borgerens egen læge og evt. sygehuslæge.

 

Derved får lægen et mere kvalificeret beslutningsgrundlag for valg af behandling, og unødvendige indlæggelser kan reduceres.

 

Projektets outcome

En valideret sentinel algoritme, som vil kunne implementeres i hele landet, og anvendes til målrettet intervention i den primære sundhedstjeneste.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Karen Andersen-Ranberg, Professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning og Klinisk Institut, SDU, samt Geriatrisk afd. OUH.

Partnere

Projektpartnere: Uffe Kock Wiil, Professor, SDU Sundhedsteknologi

Sidst opdateret: 20.09.2018