Skip to main content

En mobil sundhedsløsning til tidlig påvisning af komplikationer hos diabetiker-patienter: spatio-temporale videoforstørrelser af usynlige ændringer i den menneskelige krop.

Projektets formål/vision

Formålet med dette projekt er at udvikle en mobil løsning, der langt tidligere end det er tilfældet i dag kan diagnosticere alvorlige diabeteskomplikationer.

Problemer med manglende ilttilførsel til ben og fødder hos diabetespatienter kan føre til alvorlige skader som åbne sår og koldbrænd, der kræver hospitalsindlæggelse og i værste tilfælde amputation.  

Opdages symptomerne på denne manglende ilttilførsel tidligere, så kan problemet behandles langt hurtigere og op til 85% af amputationer kan undgås. Men i dag overses tidlig symptomer hos op til 90% af patienterne, fordi de fleste patienter med disse problemer ingen symptomer har.

Projektets outcome

Målet med projektet er at fremme den kliniske praksis og medicinsk forskning ved at stille en innovative mobil løsning til rådighed til sundhedspersoner, virksomheder og diabetespatienter som kan påvise og diagnosticere tidlige tegn på alvorlige diabetiske komplikationer uden det kræver en fysisk undersøgelse.

Kontakt

Arbejdspakkeleder Vitoria Blanes-vidal, Lektor, Mærsk McKinney Møller Instituttet

Partnere

Esmaeil S. Nadimi, Lektor, Mærsk McKinney Møller Instituttet
Henning Back-Nielsen, Professor, Klinisk Institut

Sidst opdateret: 20.09.2018