Skip to main content

Kulturelle forhandlingsprocesser med muslimske migrantpatienter i kliniske rammer i Danmark

Baggrund

Den voksende mangfoldighed i patientpopulationer udgør en øget udfordring i forhold til kvaliteten af sundhedsplejen i det danske sundhedsvæsen. Derudover er et stigende antal patienter migreret fra konfliktzoner og har oplevet længere perioder med akkumuleret stress med flere traumer.

Projektets formål

Projektet vil undersøge og forstå kompleksiteten af forhandlinger mellem muslimske migrantpatienter og medicinsk personale inden for de kliniske rammer i Danmark.

Idet fleste af de involverede patienter kommer fra muslimske lande ønsker man at undersøge, hvordan forhandlinger mellem migrantpatienter, sundhedspersonalet og det danske sundhedssystem i forhold til den kønsspecifikke ”muslimske” krop og rum-håndtering ser ud.

Projektet ønsker også at undersøge, hvordan kan forskningsresultaterne overføres til daglig praksis i klikkerne i forhold til at øge trivslen hos både patienter og det medicinske personale.

Projektets outcome

  • Videreudvikling af koncepter for håndteringen af patientdiversitet udviklet af Indvandrermedicinsk Klinik ved OUH – herunder træningsmodulet ”etniske patienter” samt guidelines for læge-patient samtaler.
  • Teste koncepterne ved the Charite University Hospital i Berlin.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Annabelle Boettcher, Professor, Centre for Contemporary Middle East Studies, SDU.

Partnere

Dietrich Jung, Professor, Institut for Historie
Morten Sodemann, Professor, Klinisk Institut
Dorthe Nielsen, Professor, Klinisk Institut

Sidst opdateret: 20.09.2018