Skip to main content

HealthDrones

Projektets formål

Droner har et kæmpe potentiale i sundhedssektoren, hvor de kan hjælpe med at levere prøver nemt og hurtigt fra et sted til et andet. Det giver ikke bare en bedre og hurtigere behandling af patienter men kan også være med til at frigøre tid hos sundhedspersonalet og reducere omkostningerne på en række områder i sundhedssektoren.

Vi ved fra erfaringer i andre lande, hvor de har mere lempelige luftfartsregler, at der er et stort potentiale her, som langt fra bliver udnyttet optimalt i dag.

Derfor vil projektet HealthDrones være med til at bane vejen for at man kan bruge droner mere effektivt i Danmark og andre vestlige lande.

 

Projektets resultater

Projektet vil:

·         Dokumentere de mange fordele, der er ved at bruge droner i sundhedsvæsnet.

·         Udvikle ny droneteknologi der skal gøre det lettere for industrien at få adgang til droner.

·         Forøge det eksisterende forsknings- og innovationsnetværk på sundhedsdroner og formidle projektresultaterne.

 

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Kjeld Jensen, Associate Professor, MMMI, SDU UAS Center

 

Partnere

Annmarie Lassen, Professor, Klinisk Institut.

Mikkel Brabrand, Klinisk lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning

Jens Søndergaard, Professor, IST - Forskningsenheden for Almen Praksis

Frans Boch Waldorf, Professor, IST - Forskningsenheden for Almen Praksis

Sidst opdateret: 20.09.2018