Skip to main content

Strategisk Rammekontrakt for SDU 2022-2025

I kontraktperioden vil SDU derfor arbejde med følgende fem strategiske mål for universitets opgaver:

  1. SDU udvikler forskningshøjden
  2. SDU fremmer kernefaglighed, tværvidenskab og bæredygtig omstilling
  3. SDU udbyder forskningsbaseret uddannelse af høj kvaliet med relevans for samfundet
  4. SDU tilbyder regionale uddannelser, livslang læring og et godt studiemiljø
  5. SDU styrker innovation til gavn for samfundet

Hele SDU's strategiske rammekontrakt kan hentes her

Spørgsmål til SDU's strategiske rammekontrakt kan stiles til sekretariatschef i Rektorsekretariatet Anni Søborg (soeborg@mail.dk). 

Sidst opdateret: 28.06.2022