Skip to main content
DA / EN
Rammekontrakt

Strategisk Rammekontrakt for SDU 2022-2025

SDU indgik i maj 2022 en ny fireårig strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Rammekontrakten gælder i perioden 2022-2025 og sætter strategiske mål for SDU's kerneopgaver inden for forskning, forskningsbaseret uddannelse og samarbejde med det omkringliggende samfund.

Læs Rammekontrakten

I kontraktperioden vil SDU derfor arbejde med følgende fem strategiske mål for universitets opgaver:

  1. SDU udvikler forskningshøjden
  2. SDU fremmer kernefaglighed, tværvidenskab og bæredygtig omstilling
  3. SDU udbyder forskningsbaseret uddannelse af høj kvaliet med relevans for samfundet
  4. SDU tilbyder regionale uddannelser, livslang læring og et godt studiemiljø
  5. SDU styrker innovation til gavn for samfundet

Hele SDU's strategiske rammekontrakt kan hentes her

Spørgsmål til SDU's strategiske rammekontrakt kan stiles til sekretariatschef i Rektorsekretariatet Anni Søborg (soeborg@sdu.dk)