Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammer og elitecentre

Danish Cardiovascular Research Academy (www.dacra.dk)
SDU kontaktperson: Professor Peter Bie, pbie@health.sdu.dk 
Kontaktperson: Professor, dr. pharm. Sten Christensen
Farmakologisk Institut
Københavns Universitet
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
DK-2200 København N
Tlf. 3532 7614
Email: fisc@farmakol.ku.dk

Forskeruddannelsesprogram i Hæmatologi & Onkologi ved SDU og AU

http://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdskolensundhedsvidenskab/phd_students/forskeruddannelsesprogrammer/haematologi_onkologi

Forskeruddannelsesprogram-leder, overlæge, ph.d. Jesper Grau Eriksen, Afd. for Klinisk Onkologi, Odense Universitetshospital.
Medlem af styregruppen: Professor, overlæge Henrik Ditzel, IMM, hditzel@health.sdu.dk

Kontaktadministrator:  Tina Ludvig-Nymark
Ph.d.-Skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J.B. Winsløws Vej 19, 3.sal, 5000 Odense C
Telefon: 6550 3664
tludvig-nymark@health.sdu.dk

  

OUH Eliteforskningscenter AgeCare  (www.agecare.org)
Forskning i kræft blandt ældre
Centerleder: professor, overlæge Jørn Herrsted, Onkologi
Medlem af styregruppen: professor, overlæge Henrik Ditzel, IMM, hditzel@health.sdu.dk
Kontakt: Manager Line Haslund line.haslund@rsyd.dk

 

 

Sidst opdateret: 01.04.2019