Skip to main content

Prismodtagere

Herunder kan du læse om de fem fakulteters vindere af dette års "Phd Award".

Vinder af det Humanistiske Fakultets PhD Award 2020

Søren Mads Mau, Institut for Kulturvidenskaber

”Mute Compulsion: A Theory of the Economic Power of Capital ”

Søren Mau har skrevet er en fremragende ph.d.-afhandling, der kredser om, hvordan kapitalismen består, og hvordan den har evnet at reformere sig selv på trods af gentagne kriser. Svaret på det spørgsmål, udvikler Mau gennem en læsning af den sene Marx og dennes analyse af grundstrukturen i kapitalismens produktionsform. Det leder Mau til at specificere former for magt, som kapitalismen udøver og som eksisterende studier ikke i tilstrækkelig grad har haft blik for.
Der er tale om en overvejende teoretisk afhandling, men Maus indsigter appliceres også på specifikke sektorers udvikling (landbrug, logistik) i det 20. århundrede og helt frem til i dag.

Søren Mads Mau, Institut for Kulturvidenskaber

Vinder af det Naturvidenskabelige Fakultets PhD Award 2020

Rikke Kristensen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

“Electroactive Molecular Machines”

Rikke Kristensens ph.d.-projekt omhandler molekylære maskiner. Rikke har udviklet metoder til fremstilling og karakterisering af catenaner og rotaxaner. Rikkes bidrag til dette forskningsområde har været enestående, og hun har således, som en af de første i verden vist, at man kan styre bevægelsen i disse molekylære maskiner, så de kan udføre ensrettet bevægelse. Rikke har allerede udvist en fremragende produktivitet, som er enestående, og hun er uden tvivl en excellent forsker. Hun er således allerede forfatter/medforfatter på seks videnskabelige artikler publiceret i de allerbedste bedste internationale kemiske tidsskrifter, og flere manuskripter baseret på Rikkes ph.d.-arbejde er under udarbejdelse.

Rikke Kristensen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Vinder af det Samfundsvidenskabelige Fakultets PhD Award 2020

Mads Andreas Elkjær, Institut for Statskundskab

“Inequality and Political Representation”

Allerede under ph.d.-forløbet blev Mads Elkjærs forskning hædret med DJØF-forlagsprisen 2019 for bedste paper præsenteret af en ung forsker på årsmødet i Dansk Selskab for Statskundskab 2018. Elkjær undersøger i afhandlingen, om det politiske system er responsivt over for den brede middelklasse eller biased til fordel for de velhavende. Afhandlingen har etableret Mads Elkjær som en af Europas førende forskere i relationen mellem økonomisk og politisk ulighed. To artikler fra afhandlingen er antaget til publikation i to af statskundskabens højest rangerede og meste indflydelsesrige tidsskrifter.

Mads Andreas Elkjær, Institut for Statskundskab

Vinder af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets PhD Award 2020

Richard Christian Jensen

“Perfluoroalkyl acids during pregnancy and associations with maternal glucose status, mini puberty and growth in the offspring”

Bedømmelseskomiteen påpeger i deres konklusion:” The impact of this work is high, and the PhD candidate has demonstrated an ability to critically evaluate data at a level which is impressive at this stage of a scientific career”.
I bedømmelsen lægges desuden vægt på det internationale samarbejde i form af et tre måneders udlandsophold hos professor David McIntyre, Brisbane, Australien og en høj publikationsaktivitet. Formidlingsmæssigt har Richard Christian Jensen opnået to formidlingspriser som bedste foredragsholder. Derudover har han præsenteret flere abstrakts enten som foredrag eller poster præsentationer ved nationale og internationale konferencer.

Richard Christian Jensen

Vinder af det Tekniske Fakultets PhD Award 2020

Hamidreza Siampour Ashkavandi, Mads Clausen Instituttet

“A Nanophotonic Platform for Quantum Optical Integrated Circuits”

Hamidreza Siampour Ashkavandis ph.d.-projekt indeholder vigtige bidrag inden for kvante-optik og undersøgelse af mulighederne for at udvikle optisk baserede komponenter til at erstatte tilsvarende elektroniske i integrerede kredsløb. Blandt dette arbejdes perspektiver, er udviklingen af centrale komponenter til f.eks. computere, der er eksisterende teknologi overlegen med hensyn til både hastighed, størrelse og energiforbrug. Ph.d.-afhandlingen, og projektet som helhed, er af fremragende international standard og skiller sig således positivt ud i et fagområde, hvor det internationale faglige niveau er meget højt.

Hamidreza Siampour Ashkavandi, Mads Clausen Instituttet