Skip to main content

Mission & Vision

 

Retsmedicinsk Instituts hovedopgaver er myndighedsbetjening, forskning og undervisning.

 

Instituttet udfører retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet, herunder lægeundersøgelser af voldsofre og sigtede, retslægelige obduktioner og retskemiske analyser. Disse opgaver skal udføres på videnskabeligt grundlag og skal være neutrale og upartiske. Vores forankring i Syddansk Universitet er en garant for både et solidt videnskabeligt grundlag og for instituttets uafhængighed af retsvæsnet. Samtidig tilstræber vi at yde den bedst mulige service og empati over for de pårørende, som er sorgramte og i en svær situation, såvel som over for de voldsofre, som vi undersøger.

 

Forskningen skal foregå på et højt videnskabeligt niveau. Retsmedicin er et samfundsfag, og vores forskning har betydning for væsentlige samfundsmæssige forhold, herunder kriminalitets- og sygdomsforebyggelse. Vi har også en pligt til at formidle vores forskningsresultater til politikere og andre beslutningstagere.

 

Undervisningen af lægestuderende varetages af retsmedicinere og retskemikere, som praktiserer retsmedicinsk arbejde, og som har en videnskabelig baggrund. Hermed sikres, at undervisningen både er rettet mod de praktiske retsmedicinske aspekter af lægearbejdet, og at undervisningen foregår på et videnskabeligt grundlag. Alle læger har vigtige retsmedicinske opgaver, herunder anmeldelse til myndighederne ved mistanke om for eksempel børnevold. Det er vores opgave at ruste fremtidens læger til disse opgaver.

Peter Mygind Leth
Professor

Sidst opdateret: 16.08.2016