Skip to main content

Til pressen

 

Instituttet er rede til at betjene pressen med oplysninger om emner, der ligger inden for instituttets arbejdsområde. Såfremt der ønskes oplysninger om en verserende sag, henvises til statsobducent, professor Peter M. Leth. Instituttet kan IKKE udtale sig om verserende sager ved de to andre institutter, men må henvise til det pågældende institut. Instituttet besvarer heller ikke såkaldte ”generelle” spørgsmål, der vil kunne opfattes som en kommentar til verserende sager. Henvendelse skal ske til instituttet på telefon 6550 3000, eller uden for arbejdstiden på telefon 7026 9397. Såfremt pressen ønsker at tale med navngivne medarbejdere, eventuelt fordi pressen ved, at de besidder en specialviden, henvises til medarbejderfortegnelsen.

Instituttet skal i øvrigt henvise til lærebogen i retsmedicin mhp. faktuelle oplysninger:

    Thomsen JL (red.): Retsmedicin, 3. udgave, FADL’s Forlag, København, 2013

Sidst opdateret: 08.11.2018