Skip to main content

Til bedemanden

For at hjælpe bedemanden i bestræbelserne på at yde den bedste service, vil vi med denne infoside lette kontakten til Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.

Dødsattest
Dødsattesten med påtegning af Styrelsen for Patientsikkerhed og politi udleveres af sekretariatet ved personlig henvendelse på J.B. Winsløws Vej 17B (se vejviser)

Mandag-Torsdag kl. 08.00 – 15.30
Fredag kl. 08.00 – 15.00

Ring gerne først på 65 50 30 00 og spørg, om den er klar.

Afhentning og ilægning
Der vil altid være personlig betjening og hjælp fra vore retsmedicinske teknikere ved afhentning og ilægning af afdøde. Dette er uden omkostning for bedemanden/familien.
Aftale om afhentning skal altid aftales forud med den retsmedicinske tekniker på 65 50 30 07 eller 65 50 30 17. Teknikerne træffes

Mandag-fredag kl. 08.00 – 09.00
Mandag-torsdag kl. 14.00 – 16.00
Fredag kl. 14.00 – 15.00

eller i ganske særlige tilfælde også ved henvendelse til sekretariatet på 65 50 30 00

Mandag-torsdag kl. 08.00 – 15.30
Fredag kl. 08.00 – 15.00

Ilægning finder altid sted i kælderen under J.B. Winsløws Vej 15 (se vejviser)  

Ønskes der af familien fremvisning før ilægning, skal dette aftales forinden med de retsmedicinske teknikere. Der er lokaler til dette formål og de er placeret i J.B. Winsløws Vej 17A.

Det er af pladshensyn ikke muligt for de pårørende at deltage i ilægning i kiste. Såfremt dette er et ønske, kan det ske f. eks. i Kapellet på Odense Universitetshospital, efter aftale med bedemanden.

Sidst opdateret: 19.07.2022