Skip to main content

Ligsyn og obduktion

Ligsyn og obduktion

Der findes to slags ligsyn, det ”almindelige” og det retsmedicinske ligsyn.

Det ”almindelige” ligsyn.
Det ”almindelige” ligsyn foretages af nu afdødes egen læge, hvis dødsfaldet sker i hjemmet, eller af en sygehuslæge hvis dødsfaldet sker på sygehuset. Ved ligsynet skal man fastslå dødsårsag og dødsmåde, og der vil blive taget stilling til om der skal foretages en sygehusobduktion. Forinden ligsynet skal lægen overveje, om der skal ske indberetning til politiet med henblik på retslægeligt ligsyn, se herunder. Også ved dødsfald i hjemmet kan de pårørende efter aftale med deres egen læge og den lokale afdeling for patologisk anatomi få foretaget en obduktion.

Det retslægelige ligsyn.
Det retslægelige ligsyn foretages når kravene i sundhedsloven er opfyldt, dvs. ved mistanke om forbrydelse, ulykke, selvmord eller anden ulykkelig hændelse som kan kræve justitsvæsenets, evt. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opmærksomhed. Den læge, som konstaterer døden, kontakter politiet med henblik på det retslægelige ligsyn. Politiet beslutter derefter, ofte efter konsultation med Styrelsen for Patientsikkerhed, om der skal foretages et retslægeligt ligsyn. Hvis politiet afstår fra et retslægeligt ligsyn, kan det være egen læge eller en sygehuslæge, der så foretager et almindeligt ligsyn, se ovenfor.
Det retslægelige ligsyn bliver almindeligvis afholdt på et sygehus. På Fyn foregår de retslægelige ligsyn på Retsmedicinsk Institut, men det er ikke Retsmedicinsk Institut, der foretager ligsynet, det foretages af en læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet. Retsmedicinsk Institut stiller i denne forbindelse kun lokale og transportassistance til rådighed. I forbindelse med at politiet vurderer, om der muligvis skal foretages retslægeligt ligsyn, vil de pårørende blive spurgt om de har indvendinger mod obduktion. Det skal bemærkes at dette ikke er et løfte fra politiet om at der vil blive foretaget retslægelig obduktion, beslutning herom træffes ved det retslægelige ligsyn. Hvis der ikke skal foretages retslægeligt ligsyn, eller hvis politiet ved det retslægelige ligsyn afstår fra retslægelig obduktion, kan der foretages hospitalsobduktion. Dette kræver, at de pårørende retter henvendelse (bedst via deres egen læge) til Afdeling for Klinisk Patologi ved Odense Universitetshospital, Klinik for Patologisk Anatomi, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg eller Patologisk Klinik, Sygehus Sønderborg.

Opbevaring af afdøde

Hvis der i forbindelse med et dødsfald er mulighed for, at der skal foretages retslægeligt ligsyn, vil afdøde blive indbragt til Retsmedicinsk Institut og opbevaret her, indtil der er taget beslutning derom. Såfremt der ikke skal foretages retslægeligt ligsyn, ophører Retsmedicinsk Instituts ansvar for afdøde og dette overgår til Odense Universitetshospital. Såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn og eventuelt obduktion har Retsmedicinsk Institut ansvaret for afdøde.
Det følger deraf, at der indbringes afdøde til Retsmedicinsk Institut, som Retsmedicinsk Institut ingen oplysninger har om, fordi ligsynet skal foretages af afdødes egen læges stedfortræder uden at politiet er med. Instituttet beder derfor om forståelse for at man i visse tilfælde, selvom liget er indbragt til Retsmedicinsk Institut, ikke kan yde rådgivning i forbindelse med dødsfald.

Sidst opdateret: 27.06.2019