Skip to main content

2017

JuSDUs 2017 omfatter kandidatafhandlinger indleveret i perioden 1. februar-30. juni 2017 (undtagen specialet markeret med * nedenfor):


Af Ahmed Khader Mohamed Adan & Ernad Vranjkovina

Moms - udlejning af fast ejendom

93 sider

Af Alexander Rene Furtado & Rasmus Hanefeld Rokbøl
Dansk CFC-beskatning - i et EU-retligt perspektiv
En analyse af de danske CFC-reglers forenelighed med ATA-direktivet samt begge regelsæts forenelighed med den primære EU-ret.
128 sider

Af Anna Theissing
The application of the gravity threshold by the International Criminal Court in the selection of situations and cases - how to differentiate between the gravity of situations and the gravity of cases?
104 sider

Af Britta Holm Øe
Håndhævelse af ophavsrettigheder ved krænkelser begået på internettet 
80 sider

Af David Mølgaard Longerich & Rasmus Blume Smidt
Bestyrelsens opgaver, kompetencer og ansvar i finansielle virksomheder
133 sider

Af  Ellen Ottosen
Uagtsom Voldtægt
79 sider

Af Fawad Aslam
Den retlige regulering af radikalisering 
84 sider 

Af Max Brauer Knudsen
Pro-rata Liability in Multimodal Transport
81 sider

Af Michael Richard Zieniewicz (indleveret i 2016)
The Right to External Self-Determination
The Cases of Abkhazia, South Ossetia, Donetsk and Lugansk
90 sider

Af Sofie Rose
Reassessing the Crime of Genocide
An analysis of whether the 'genocide-label' matters for prevention, Justice and reconciliation.
99 sider

Af Toke Engberg Pedersen
Individualiseringslæren
En kvalitativ analyse af domstolenes anvendelse af uskreven ret ved køb af og sikkerhedsstillelse i løsøre.
100 sider 

Sidst opdateret: 21.02.2024