Skip to main content
DA / EN

Hvem er nutidens unge - Pædagogisk Forum på ITI

Temadag om hvordan vi kan tilrettelægge undervisning, som rammer de studerende i dag?

Hvilke unge vælger ingeniøruddannelserne? Og hvilke mål har de med deres uddannelse? Disse spørgsmål fungerede som afsæt, da ITIs anden pædagogiske temadag i Pædagogisk Forums rammer blev skudt i gang onsdag den 8. august. Dagens oplægsholder var Rie Troelsen fra Center for Undervisningspædagogik, som mange kender fra bl.a. adjunktuddannelsen.
 
Rie indledte med et oplæg om de studerendes studievalg, hvor hun delte de studerende op i fire kategorier med forskellige tilgange til studiet: Den selvrealiserende, Den sociale, Den instrumentelle og Den praktiske (jf. Camilla Hutters). Den efterfølgende diskussion gik bl.a. på, hvordan vi kan appellere til de forskellige typer studerende i vores undervisning bl.a. ved at tænke læringsrummet bredere, udnytte forskellige undervisningsformer og i højere grad give de studerende medindflydelse og ansvar for egen læring.
 
Herefter blev der åbnet op for gruppearbejde, hvor man bl.a. fik mulighed for at diskutere, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen, så vi kommer de unge i møde? Og hvordan vi skal strukturere uddannelserne mest hensigtsmæssigt.
Redaktionen afsluttet: 10.08.2012