Skip to main content

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  • Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling
  • Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
  • Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Instituttets kvalitetssikring
  • Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m. 
  • Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
  • Studentermiljø og -trivsel
  • Ledelsesbeslutninger

 

Institutrådet for IST

Formand: Institutleder Jesper Bo Nielsen

Sekretariatsbetjening: IST-sekretariatet@health.sdu.dk

Valggruppe I (VIP): Udpeget ved lodtrækning:

Professor Gabrielle Berg-Beckhoff
Professor Birgitte Nørgaard
Professor Jacob Hjelmborg
Lektor Elisabeth Assing Hvidt
Lektor Ulrik Halekoh

Valggruppe II (TAP): Udpeget ved lodtrækning:

Miljøteknikker Jan Beyer
Enhedssekretær Helle Reintoft Andersen
Specialkonsulent Kjersti Øverland

Valggruppe III (STUD): Valg bortfaldet.

Valggruppe I og II er valgt for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.
Valggruppe III er valgt for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022.

 

Institutrådets opbygning

Institutrådet består af 12 medlemmer, hvor institutlederen er født medlem.

Der vælges fem medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Institutlederen er formand for institutrådet og har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning.
Der vælges tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere og tre studerende. 

Funktionsperioden er fire år for medarbejderne og to år for de studerende. Genvalg kan finde sted.

Sidst opdateret: 20.10.2023