Skip to main content
DA / EN

Vision og mål

Vores visionBefolkningens sundhed - nationalt og internationalt. Vi arbejder tværfagligt ud fra en præmis om, at sundhedsfremme og forebyggelse også har en strukturel dimension og ikke alene er et individuelt ansvar.

Forskning

Forskningsenheden for Sundhedsfremme bedriver multi-disciplinær forskning til at forbedre og skabe helhedsorienterede rammer, politikker og muligheder for sundhed, trivsel og livskvalitet for borgerne. Forskningsenheden har kompetencer, indenfor epidemiologiske, sociologiske og psykologiske studier af sundhedsrisiko samt udarbejdelse af sundhedsprofiler. En anden hovedkompetence er indenfor sociale og adfærdsmæssige metoder til at planlægge, implementere og evaluere interventioner kommunalt, i lokalsamfund og på individniveau og i politikanalyse og -udvikling
Primær forskningsekspertise er relateret til følgende områder

• Evidens, sundhedspolitik og sundhedssystemer

• Social ulighed i sundhed

• Sundhedsfremmende livsstilsinterventioner

• Sundhedsfremme og epidemiologi

• Evaluering og implementering

• Risikoopfattelse og folkesundhed

Vores målsætning er

• at skabe tværfaglig forskning om sundhedsfremmende indsatser, processer og strategier

• at indgå i videndeling med kommuner, institutioner, hospitaler og regioner om planlægning, implementering og evaluering af sundhedsfremmende indsatser

• at bidrage til større viden om ulighed i sundhed, og afdække sammenhænge mellem sociale dimensioner og sundhed

Forskningskompetencer
 

 

Sidst opdateret: 02.03.2023