Skip to main content
DA / EN

Metoder og teknikker

Sundhedsfremme kombinerer forskellige forskningsområder, baseret på viden om kvantitative og kvalitative metoder og anvender også ’mixed methods’.

 

Kvantitative metoder

indeholder epidemiologiske, behavioral og sociologiske forskningsmetoder som f.eks

 • Sundhedsprofiler og  psykometriske skala-undersøgelser  
 • Nye teknologier for dataindsamling (smartphone app, big data)

 • Registerbaserede analyser

 • Videregående statistiske metoder som fx multi-level og meta-analyser

   

  Kvalitative metoder

  Indeholder  sociologiske, etnografiske og samfundsvidenskabelige  forskningsmetoder som f.eks.

 • Individuelle og fokusgruppe-interviews

 • Delphi-undersøgelser

 • Observationsteknikker og feltarbejde

 • Forskellige typer af dokumentanalyser

   

  Sundhedsfremmemetoder  

 •  Sundhedskommunikation              
      - Patientundervisning
      - Socialmarketing
      - Sundhedskampagner
 • Sundhedsrisikovurdering

 • Sundhedskonsekvensvurdering

 • Adfærdsændrende træning (Behaviour Modification Training)

 • Inddragelse og deltagelsesdesign

 • Samfundsudvikling

 • Projektplanlægningsmetoder (f.eks. Precede-Proceed, Intervention Mapping)

 • Projektevaluering (proces-, effekt-, konsekvensvurdering)

Sidst opdateret: 22.03.2019