Skip to main content

Metoder og teknikker

Sundhedsfremme kombinerer forskellige forskningsområder, baseret på viden om kvantitative og kvalitative metoder og anvender også ’mixed methods’.

 

Kvantitative metoder

indeholder epidemiologiske, behavioral og sociologiske forskningsmetoder som f.eks

 • Sundhedsprofiler og  psykometriske skala-undersøgelser  
 • Nye teknologier for dataindsamling (smartphone app, big data)

 • Registerbaserede analyser

 • Videregående statistiske metoder som fx multi-level og meta-analyser

   

  Kvalitative metoder

  Indeholder  sociologiske, etnografiske og samfundsvidenskabelige  forskningsmetoder som f.eks.

 • Individuelle og fokusgruppe-interviews

 • Delphi-undersøgelser

 • Observationsteknikker og feltarbejde

 • Forskellige typer af dokumentanalyser

   

  Sundhedsfremmemetoder  

 •  Sundhedskommunikation              
      - Patientundervisning
      - Socialmarketing
      - Sundhedskampagner
 • Sundhedsrisikovurdering

 • Sundhedskonsekvensvurdering

 • Adfærdsændrende træning (Behaviour Modification Training)

 • Inddragelse og deltagelsesdesign

 • Samfundsudvikling

 • Projektplanlægningsmetoder (f.eks. Precede-Proceed, Intervention Mapping)

 • Projektevaluering (proces-, effekt-, konsekvensvurdering)

Sidst opdateret: 22.03.2019