Skip to main content

Forskerstøtte

 

Institutsekretariatet kan være behjælpelig i flere sammenhænge ved ansøgninger om eksterne midler. På baggrund af ansøgers oplysninger kan sekretariatet stå for udarbejdelse af budget, kontrol af formalia og indhentning af nødvendige underskrifter.

Hvis der i forbindelse med ansøgningen kræves særlig ekspertbistand, vil institutsekretariatet kunne hjælpe ansøger med kontakt til relevante personer på SDU.

Institutsekretariatet varetager administrationen af bevilgede projekter.

Institutsekretariatets kontaktperson i forbindelse med eksterne ansøgninger/bevillinger er: Simon Hedegaard, Simon Hedegaard, tlf. 6550 2996

Yderligere råd og vejledning kan findes på fakultetets forskerstøtte-hjemmeside - se links herunder.