Skip to main content

 

Institutsekretariatet kan være behjælpelig i flere sammenhænge ved ansøgninger om eksterne midler. På baggrund af ansøgers oplysninger kan sekretariatet stå for udarbejdelse af budget, kontrol af formalia og indhentning af nødvendige underskrifter.

Hvis der i forbindelse med ansøgningen kræves særlig ekspertbistand, vil institutsekretariatet kunne hjælpe ansøger med kontakt til relevante personer på SDU.

Institutsekretariatet varetager administrationen af bevilgede projekter.

Institutsekretariatets kontaktperson i forbindelse med eksterne ansøgninger/bevillinger er: Michella Hangård Petersen, tlf. 6550 3206, e-mail: mhpe@sdu.dk. 

Yderligere råd og vejledning kan findes på fakultetets forskerstøtte-hjemmeside - se links herunder.

Ansvarlig for siden: Institut for Sprog og Kommunikation

Sidst opdateret: 10.02.2021