Skip to main content
DA / EN

Netværk for Nazisme- og Holocauststudier

Målgruppe
Netværket samler medarbejdere og studerende ved SDU, både nuværende og forhenværende. Netværket er tværfagligt, men det er en forudsætning, at man har beskæftiget sig indgående med emner inden for nazismens historie, 2. Verdenskrig og Holocaust.

Formål
Netværket vil fremme interessen for emnefeltet og vedligeholde og udbygge medlemmernes kompetencer på området. Det sker ved fælles museumsbesøg, foredrags- og filmarrangementer samt studierejser i ind- og udland. Vi har således besøgt mindesteder, museer, arkiver og tidligere koncentrationslejre i Tyskland, Frankrig og Polen. Netværket fungerer desuden som uformel informationstjeneste og kan i et vist omfang være behjælpeligt med formidling af praktikophold, research- og formidlingsopgaver. Det er en forudsætning for at få fuldt udbytte af aktiviteterne, at man forstår engelsk og tysk nogenlunde godt.

Kontingentet er kr. 100 kr. om året.
Medlemskab forudsætter, at man er, eller har været tilknyttet SDU som studerende eller ansat og indstilles til medlemskab af minimum 2 nuværende medlemmer.

Du kan her komme videre til netværkets officielle hjemmeside

Netværkets officielle hjemmeside

Sidst opdateret: 12.12.2023