Skip to main content

Professor

Kvalifikationskrav:

Original videnskabelig produktion på internationalt niveau, udvikling af fagområde samt evne til forskningsledelse.

Stillingsindhold:

Forskning og forskningsbaseret undervisning og vejledning. Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Ansættelsesperiode:

Som hovedregel fem år med mulighed for forlængelse.

SharePoint for forskningsledere

Lukket site for forskningsledere. Se under mappen "Stillingsopslag"

SharePoint for forskningsledere - IRS

Sidst opdateret: 19.04.2023