Skip to main content
IRS Institutforum

Forårets IRS Institutforum 2019

På årets første IRS Institutforum var der fokus på arbejdet med instituttets nye pejlemærker og strategi - men også på, hvad der motiverer de ansatte i instituttet

Institutleder Rikke Leth-Larsen bød velkommen med en orientering om strategiseminaret for forskningsledere i februar, og et oplæg til, hvordan vi i instituttet arbejder videre med strategien lokalt ude på sygehusene og i forskningsenhederne.

Der blev også tid til en drøftelse i plenum, og her var der fra deltagerne bred enighed om, at det er vigtigt at inddrage ledelserne i strategiarbejdet for at sikre dels opbakning, men også for at sikre sig, at tiltagene er mulige. Et konkret forslag fra Rikke Leth-Larsen om mulighed for hjælp og støtte fra instituttet og SDU til arbejdet med implementering af tiltag mødte bred opbakning.

Bæredygtige forskningsmiljøer

Et af udviklingsområderne i forhold til den nye strategi er at skabe bæredygtige forskningsmiljøer. 

Elementerne her er blandt andet karriereplaner, rekruttering, ph.d.-vejledning, samarbejde og implementering i af forskning i klinikken. 

De erfarne forskere giver udtryk for, at de oplever succes og en glæde ved at se ”de yngre” i forskningsmiljøet vokse. Og for at se på, hvad der ellers motiverer de ansatte til at blive i forskningen - og dermed være med til udviklingen af bæredygtige forskningsmiljøer - kom der 6 oplæg ud fra temaet: Muligheder, motivation og mål - på alle trin af karrierestigen

Muligheder, motivation og mål - på alle trin af karrierestigen

I oplæggene kom en ph.d.-studerende, en post doc, en klinisk lektor, en professor, en forskningsleder og afdelingsleder samt en meget erfaren forsker med deres bud på, hvad der skaber muligheder, motivation og er med til at sætte mål i deres forskerliv.

Oplægsholdere IRS Instituforum

Fælles for de unge forskere var betydningen af en dygtig mentor, som giver frihed under ansvar samt følelsen af at bidrage med viden, som gør en forskel for patienterne. De mere erfarne forskere blev motiveret af samarbejdet med de unge forskere, muligheden for netværksdannelse og at skabe resultater på tværs af fagligheder, geografi og specialer. Fælles for alle var, at det i høj grad var motiverende at gøre en forskel for patienterne. 

Efterfølgende diskuterede deltagerne på dagens institutforum i grupper, hvad der motiverer dem. Denne diskussion førte til udvælgelsen af tre centrale punkter fra hver gruppe.

Læs uddrag fra diskussionen

Den nye kandidatuddannelse i medicin

Som afrunding på en inspirerende eftermiddag orienterede Rikke Leth-Larsen om arbejdet med den nye kandidatuddannelse i medicin. Arbejdet skrider fremad, og det er næsten ikke til at tro, at det var i sommers det første styregruppemøde løb af stablen. Den nye medicinuddannelse vil betyde et endnu tættere samarbejde på de Syddanske Universitetshospitaler, som alle byder ind med kompetencer og viden til undervisning og udvikling af studiet. 

Arrangementet blev rundet af med fællesspisning på torvet. 

 

Se program for dagen

Læs mere om institutforum

Oplægsholdere IRS Institutforum

Læs mere om de enkelte oplægsholdere herunder

Sepehr Mamoei

Ph.d.-studerende, Neurologisk afdeling, Center Sønderjylland

Forsker-CV

Helene Skjøt-Arkil

Postdoc, Akutcentret, Center Sønderjylland

Forsker-CV

Nasrin Asgari

Klinisk lektor, Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehus

Forsker-CV

Jette Primdahl

Professor, Dansk Gigthospital

Forsker-CV

Kim Christian Houlind

Forskningsleder og afdelingsleder, Klinisk professor, Karkirurgisk Center, Center Lillebælt

Forsker-CV

Anders Jakobsen

Klinisk professor, Onkologisk Afdeling, Center Lillebælt

Redaktionen afsluttet: 03.04.2019