Skip to main content

Idrætsdeltagelse i Vordingborg Kommune

Projektets formål

Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt grundlag for en fremadrettet planlægning på facilitetsområdet.

Analysen skal kunne fungere som redskab for både idrætten og kommunalbestyrelsen. Det betyder, at undersøgelsen både skal forholde sig til idrættens ønsker om fremadrettede udviklingsmuligheder, og være anvendelig i forhold til en politisk styring af udgifter og mål på området.

Undersøgelsen gennemføres som en del af en større videnskabelig undersøgelse af idrætsfaciliteterne i danske kommuner.


Projektets varighed: 2011 - 2012

 

Samarbejdskommune

Vordingborg Kommune

Kontaktperson i Vordingborg Kommune: Kultur- og Fritidskonsulent Bo Pagh


Ansvarlig forsker

Bjarne Ibsen

 

Temaer

Offentlige idrætsfaciliteter

Sidst opdateret: 19.07.2022