Skip to main content
DA / EN

Forskning

Instituttets forskningsmæssige profil

Instituttets forskning, undervisning og videndeling tager udgangspunkt i studier af humane bevægelser og bevægeapparatet i bredeste forstand. Forskningen spænder fra et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv på forholdet mellem bevægelse, kultur, sundhed og samfund til et biologisk-medicinsk, herunder bevægeapparatets normale funktioner og dets lidelser og dysfunktioner.

I den træningsvidenskabelige forskning sættes særligt fokus på fysisk aktivitet i et livsforløbsperspektiv, hvor målgrupperne er: børn – voksne – ældre. Træning og fysisk aktivitet ses som middel i forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, genoptræning og rehabilitering.

Ud over den basale forskning fokuserer instituttet især på interventionsforskning og implementering, herunder udviklingen af evidensbaserede behandlingsformer, samt best practice og kvalitetssikring inden for undervisning, forebyggelse, fitness og sundhedsfremme.

Instituttet udgør:

 - rammen for udviklingen af teoridannelser baseret på empiriske studier til en forståelse af bevægelse og bevægelseskulturer og af belastninger, begrænsninger, kontrol og udførelse af normale og dysfunktionelle humane bevægelser i hele livsforløbets udstrækning
 - rammen for integration af viden fra forskellige discipliner, inkluderende basale, anvendelsesorienterede og kliniske videnskaber i udviklingen af denne forståelse 
 - rammen for udviklingen af forskningsbaseret formidling, videndeling og undervisning i relation til specifikke populationer og aktiviteter, eksempelvis inden for sports- og træningsvidenskab, kiropraktik, fysioterapi, rehabilitering og genoptræning, ortopædi og medicin.


Sidst opdateret: 06.12.2023