Skip to main content

Kort- og langsigtede effekter på fysisk form, sundhedstilstand, fysisk aktivitet, læring, søvn og trivsel for børn på danske Julemærkehjem; med/uden ”11 for Health”.

 

Projektets formål er at undersøge de umiddelbare effekter af standardindsatsen efter et 10 ugers ophold på et Julemærkehjem samt de længerevarende effekter 3 og 12 måneder efter endt ophold.

 

Projektet vil afdække børnenes udvikling ift. fysisk form, sundhedstilstand, fysisk aktivitet, læring, søvn og trivsel. Projektet undersøger om en særlig indsats med "FIFA 11 for Health" (sundhedsundervisning på fodboldbanen) giver større effekter på fysisk form og sundhedstilstand, læring, søvn og trivsel.

 

Samt hvorvidt børnenes motivation for og lyst til fysisk aktivitet og fastholdelse af en fysisk aktiv hverdag forøges ved tilføjelse af et holdbaseret element sammenlignet med standardindsatsen.

 

Kontakt:
Peter Krustrup


Læs de nyeste nyheder, publikationer og udgivelser fra 11 Health in Denmark 

Invitation til skoler (PDF)

Scientific background - overview of 30 articles on '11 for Health' and 'FIT FIRST' (PDF).

Trivsel og sundhed for 10-13 årige

Fodboldundervisning på skoleskemaet er også godt for hjernen

Fodboldtræning i skolen giver piger stor fremgang i sundhed

Sidst opdateret: 27.10.2021