Skip to main content

Vi skal styrke relationerne og det tværgående samarbejde mellem de forskellige miljøer på SUND

Nytænkende visioner om det nye Campus Odense

 

Redaktionen tog en snak med Anne Kathrine Overgaard som er projektleder på den nye tilbyggelse af Campus Odense. Tilbyggelsen kommer til at facilitere et samarbejde mellem SDU og Universitetshospitalet OUH, og bliver det primære tilholdssted for de fleste institutter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ud over at huse de fleste institutter på SUND, vil der også blive lokaler, laboratorier og auditorer for studerende. Der formidles en klar ambition om et tættere arbejdsforhold mellem ansatte og studerende.

Visionen bag projektet

Anne Kathrine Overgaard har arbejdet med projektet om et nyt SUND siden 2009. Ideen har været at styrke det generelle samarbejde på tværs af de forskellige institutter, fakulteter og OUH. De startede med en del analyser vedrørende de forandringsprocesser det ville kræve. Kender man til forskningen indenfor forandring-processer, tegnes der et tydeligt billede af, at organisatoriske forandringer sjældent sker uden en del udfordringer. Det er let at flytte mennesker over i nye lokaler, men selve faciliteringen af de mere kulturelle forandringer, skal der arbejdes med, udtrykker Overgaard. Ud over en kulturel vision, er der også fokus på transaktionel forskning, som fokuserer på hvordan forskningsresultater hurtigst muligt kan blive oversat til anvendelse og brug.

Fokus på produktivitet og trivsel

Når det kommer til produktivitet og trivsel, har det vist sig, at folk arbejder bedre, når de ikke bliver forstyrret. Dette har perioden med hjemsendelse under Covid-19 pandemien skabt belæg for. Paradigmet hvor din chef skal overvåge, hvorvidt du udfører dit job ordentligt, er ovre. Dette betyder, at fremtidige arbejdsdage sagtens kan blive tilbragt andetsteds, end lige nødvendigvis på SDU's kontorer. En fremtidig arbejdsuge vil derfor sagtens kunne blive tilbragt både derhjemme og på kontor.

Mere konkret, for at facilitere færre forstyrrelser er det generelle en-mands kontor blevet sat ned fra 12kvm til 9 kvm. Disse kvadratmeter er ikke sparet væk, men i stedet brugt på mødelokaler, mødesteder og opholds arealer. Især mødelokalerne er der tænkt en del over, da der både skal være lokaler til det formelle og uformelle møde, men også lokaler der kan fremme mere kreative projekter.

Undervisning

Ud over kontorer og mødelokaler for de ansatte, er pointen også at bygge nye undervisningslokaler og laboratorier for de forskellige studier på SUND. Derudover er der sammenlagt 700 kvm studie-zone, hvor man som studerende ville kunne sætte sig ned og arbejde. Her er der indtænkt en vision om disse studiezoner indeholder en form for forsknings formidling, så det bliver nemmere for studerende at læse om eventuelle nye forskningsprojekter. Generelt er der en klar vision om, at det skal være nemmere for studerende at komme i kontakt med forskere. Her udtrykker Overgaard, at det nye SUND fællesskab har kæmpe potentiale for at danne nye forbindelser mellem forskere, ansatte og studerende, også på tværs af institutter.

Institut for Psykologi som en del af det nye SUND

Et nøgleord der har fyldt meget for projektet om et nyt SUND er "relations orienteret arbejdskultur", udtrykker Overgaard. Der er altså fokus på hvordan man på tværs af forskellige grupper kan skabe en kultur, der kan udnytte hinandens faglige kvalifikationer. Især for instituttet for Psykologi er det en spændende sammenkædning, da SDU er det eneste universitet der placerer psykologi på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Der er et håb om at denne fællesidentitet blandt SUND-arbejdere og studerende kan blomstre til nye spændende forskningsprojekter på tværs af institutter, udtrykker Overgaard.

Active living

Det har også været for øje, at de nye bygninger skal kunne facilitere rammerne for bevægelse, som en naturlig del af arbejds- og studiedagen. Nogle møder i fremtiden kan være stående med brugen af caféborde med tilhørende whiteboards. Andre møder, de så kaldte "walk and talks", kan være gående, og her kan ude-arealerne være benyttelige. Overgaard fortæller, at det åbne landskab og klimasøerne bør udnyttes mere til eventuelle walk-and-talks, så studiedage/arbejdsdagene ikke udelukkende bliver brugt siddende. En aktiv arbejdsdag skal altså udnyttes både i inde- og udemiljøerne og skulle gerne gøre det mere tilfredsstillende at gå på arbejde, udtaler Overgaard, som ligger meget vægt på den generelle trivsel.

Den nye SUND-bygning står til at skulle være færdig engang i 2023, og kommer til at blive et enestående projekt på dansk grund, da det at bygge et helt universitet og et universitetshospital sammen kun er set få steder i verden. Når byggeriet står færdigt, vil de to organisationer være integreret i hinanden på 500.000 kvadratmeter under samme tag.

Redaktionen afsluttet: 26.04.2021