Skip to main content
DA / EN

Visuel genkendelse i udviklingsmæssig prosopagnosi og dysleksi (ordblindhed)

 

Projekt titel

Visuel genkendelse i udviklingsmæssig prosopagnosi og dysleksi (ordblindhed)

Projektansvarlig

Christina D. Kühn

Projektbeskrivelse

Formål:
Formålet med projektet er at udvide vores forståelse og viden omkring ansigtsgenkendelse og ordgenkendelse.

Baggrund:
Et lille udsnit af befolkningen har så store vanskeligheder med at genkende andre ud fra deres ansigt, at de kan klassificeres som ansigtsblinde. Der er begrænset viden omkring de kognitive mekanismer bag disse vanskeligheder. Til sammenligning ved man mere omkring ordblindhed, men forskningen har hovedsageligt haft fokus på fonologisk opmærksomhed og i mindre grad (eller slet ikke) haft fokus på visuel bearbejdning, herunder ansigtsgenkendelse.

Metoder:
Data indsamles primært via psykologiske eksperimenter kørt på computer. I projektet anvendes forskellige designs (fx relateret design) afhængigt af de pågældende forskningsspørgsmål, hvorfor forskellige statistiske metoder finder anvendelse til at analysere data.

Fokus:
Vi ønsker i dette projekt at opnå en større viden omkring henholdsvis ansigts- og ordgenkendelse. Ønsket er at opnå en større forståelse for potentielle udfordringer for mennesker med ansigtsblindhed eller ordblindhed samt en større forståelse for de kognitive mekanismer bag ansigts- og ordgenkendelse. Denne forståelse udvides også med undersøgelse af ansigtsgenkendelse og ordgenkendelse hos typisk udviklet børn.

Perspektiv:
Dette projekt er en del af et større forskningsprojekt: "On the relations between face, word and object recognition: A new and developmental perspective". Hovedformålet med dette projekt er at udvide vores viden omkring visuel processering ved dysleksi og ansigtsblindhed og mulige fænotyper inden for disse to grupper.

Startdato og forventet slutdato

01.10.2015 - 18.06.2020

Hovedvejleder

Professor mso Christian Gerlach, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Professor mso Randi Starrfelt, Institut for Psykologi, KU

Projektet udføres under

BRIDGE, Brain Research - Inter-Disciplinary Guided Excellence forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Finansiering

Projektet er finansieret af Det Frie forskningsråd og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Nøgleord

Ansigtsgenkendelse, ordgenkendelse, læsning, udviklingsmæssig prosopagnosi, ansigtsblindhed, dysleksi, ordblindhed, visuel bearbejdning, eksperimentalpsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi

Sidst opdateret: 19.07.2022