Skip to main content
DA / EN

Psykoscociale påvirkninger af hypoglykæmi hos børn og unge med type 1 diabetes

 

Projekt titel

Psykoscociale påvirkninger af hypoglykæmi hos børn og unge med type 1 diabetes

Projektansvarlig

Manon Coolen, mcoolen@health.sdu.dk

Projektbeskrivelse

Formål:
Formålet med dette Ph.D. projekt er at undersøge insulsinchoks psykologiske effekt hos børn og unge med type 1 diabetes

Baggrund:
Type 1 diabetes er en af de mest udbredte kroniske sygdomme hos børn og unge. Denne kræver enten intensive insulin behandlinger med adskillige daglige insulinindsprøjtninger eller insulinpumpebehandling med regelmæssig egenminoterering af blodsukkerniveauet for at overleve.

Der er dog øget risiko for hypoglykæmi (lavt blodsukker) med insulinbehandling, som kan forårsage øjeblikkelige ubehagelige symptomer såsom forvirring, anfald, koma og tilmed dødsfald.

Udover den psykologiske morbiditet kan hypoglykæmi også medføre alvorlig psykologisk belastning, som øget frygt for hypoglykæmi, reduceret livskvalitet og forstyrrelse af sociale forhold og daglige aktiviteter.

Den præcise psykologiske effekt forbliver dog i høj grad ukendt, hvorfor der er behov for mere forskning til at forstå de mest fremtrædende måder, hvorpå hypoglykæmi påvirker unges liv med type 1 diabetes.

Metoder:
Dette projekt er en del af Hypo-RESOLVE projektet, som er finansieret af IMI2 (EU), som undersøger hypoglykæmi and dens påvirkning ved diabetes. Projektet vil bruge forskellige forskningsmetoder. Først et systematisk literaturreview, efterfulgt af en analysis af kombinere datasæt fra industripartnere i Hypo-RESOLVE, og slutteligt et kvantitativt og kvalitativt studie, der inkluderer flere lande.

Perspektiv:
Projektet giver indsigt i hypoglykæmis belastning og bestæber på at identificere uinfriede plejebehov og mulige måder at reducere hypoglykæmis psykosociale belastning i klinisk pleje hos børn og unge med type 1 diabetes.

Startdato og forventet slutdato

01.02.2019 - 01.02.2022

Hovedvejleder

Professor Frans Pouwer, INSIDE forskegruppen, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Dr. Melanie Broadley, INSIDE forskegruppen, Institut for Psykologi, SDU;
Professor Jane Speight, Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes (ACBRD), Melbourne, Australien, Deakin University, Geelong, Australien og SDU

Projektet udføres under

INSIDE forskningsgruppen, inden for rammerne af Hypo-RESOLVE Projektet, som undersøger hypoglykæmi og dens indvirkning ved diabetes;
CH:LD forskningsgruppen.

Samarbejdspartnere

Dette project er en del af Hypo-RESOLVE konsortiet, som inkluderer 23 partnere fra 9 europæiske lande og USA.

Finansiering

Dette projekt finansieres af Den Europæiske Unions Innovative Medicine Initiative (IMI2) og indgår i Hypo-RESOLVE studiet, en international forskningsindsats bestående af 23 partnere fra 9 europæiske lande og USA med det formål at bedre forstå hypoglykæmi og dets indvirkning på livskvalitet.

Nøgleord

Hypoglykæmi, pædiatri, type 1 diabetes, livskvalitet, frygt for hypoglykæmi, psykologisk velvære

Sidst opdateret: 02.08.2023