Skip to main content
DA / EN

The Psychosocial Impact of Hypoglycemia in Persons with Type 1 or Type 2 Diabetes on the Quality of Life of their Family Members

 

Projekt titel

The psychosocial impact of hypoglycemia in persons with type 1 or type 2 diabetes on the Quality of Life of their family members

Projektansvarlig

Mette Valdersdorf Jensen

Projektbeskrivelse

Formål:
Ph.D. projektet søger at fastlægge den psykosociale indvirkning af hypoglykæmi (lavt blodsukker) i børn, unge og voksne med type 1 og type 2 diabetes, på livskvaliteten for deres forældre, omsorgspersoner, familemedlemmer eller partnere.

Baggrund:
Behandling med insulin er forbundet med en øget risiko for hypoglykæmi (lavt blodsukker) hos personer med diabetes. Hypoglykæmiske tilfælde kan forårsage akut kognitiv dysfunktion, forvirring, koma, anfald, hjertearytmi og i visse tilfælde død.

Endvidere kan gentagne episoder af hypoglykæmi være forbundet med signifikant og varig, negativ påvirkning af især hjerte og hjerne, og kan derfor give stor bekymring for både familiemedlemmer og personer med diabetes.

Netop på baggrund af de alvorlige risici forbundet med episoder af hypoglykæmi, oplever familiemedlemmer til personer med diabetes ofte en negativ indvirkning på forskellige aspekter af derers livskvalitet. Eksempelvis kan omsorgspersoner, forældre og familiemedlemmer opleve frygt for hypoglykæmi, søvnforstyrrelser, følelsesmæssig lidelse samt afslutning af / eller ændret arbejdsliv i forbindelse med pasning og omsorg til en person med diabetes.

Metoder:
Ph.D. projektet vil bestå af to systematiske reviews, efterfulgt af et multinationalt online spørgeskema, der vil være af både kvantitativ og kvalitativ karakter.

Fokus:
Hovedfokus for projektet er hypoglykæmi og indvirkningen på livskvaliteten for familiemedlemmer.

Perspektiver:
Projektet ønsker at opnå en bedre forståelse af den psykosociale indvirkning af hypoglykæmi på familemedlemmer, samt identificere behov og ønsker, der kan medvirke til en forbedret livskvalitet for den pågældende populationsgruppe.

Startdato og forventet slutdato

01.11.2018 - 01.11.2021

Hovedvejleder

Professor Frans Pouwer, INSIDE forskegruppen, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Dr. Melanie Broadley, Institut for Psykologi, SDU;
Professor Jane Speight, Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes (ACBRD), Melbourne, Australien og Deakin University, Geelong, Australien og SDU

Projektet udføres under

INSIDE forskningsgruppe, inden for rammerne af Hypo-RESOLVE Projektet, som undersøger hypoglykæmi og dens indvirkning ved diabetes.

Samarbejdspartnere

Ph.D. projektet er en del af det internationale HypoResolve projekt, der fokuserer på forskellige aspekter af hypoglykæmi, og er samtidig forankret i Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Finansiering

Projektet er finansieret af IMI2, og udføres samtidig under Hypo-RESOLVE projektet

Nøgleord

hypoglycemia, fear of hypoglycemia, family health, type 1 diabetes, quality of life, psychosocial well-being

Sidst opdateret: 01.08.2023