Skip to main content
DA / EN

Psykosociale påvirkninger af hypoglykæmi hos voksne med type 1 diabetes

 

Projekt titel

Psykosociale påvirkninger af hypoglykæmi hos voksne med type 1 diabetes

Projektansvarlig

Hannah Chatwin

Projektbeskrivelse

Formål:
Formålet med dette projekt er at fastlægge de præcise psychosociale indvirkninger af hypoglykæmi hos voksne med type 1 diabetes mellitus samt at undersøge uinfriede plejebehov hos voksne med type 1 diabetes på verdensplan.

Baggrund:
Voksne med type 1 diabetes mellitus (T1DM) oplever øget hyppighed af hypoglykæmi; en almindelig og byrdefuld bivirkning af intensiv insulbehandling.

Udover de psykologiske sundhedsrisici og komplikationer ved hypoglykæmi, rapporterer voksne med T1DM negative psykosociale effecter ved hypoglykæmi, såsom frygt for hypoglykæmi (FoH), diabetesrelateret stress (DD), og forringet livskvalitet (QoL). Den hidtige forskning er begrænset i forhold til undersøgelse af den komplekse interaktion mellem hypoglykæmi og disse psykocosiale variabler. Derudover er de uindfriede plejebehov hos voksne med T1DM vedrørende hypoglykæmi i høj grad ukendt.

Metoder:
Dette projekt vil, som en del af Hypo-RESOLVE projektet, indeholde:

  1. En systematisk gennemgang af peer-reviewed litteratur;
  2. Kombinerede kliniske forsøgsdata indsamlet fra private sundhedsselskaber og (c) svar fra deltagere indsamlet ved hjælp af internationale kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Fokus:
Undersøge de psykosociale variablers rolle i forholdet mellem hypoglykæmi og forringet livskvalitet i T1DM er omdrejningspunktet i dette studie, og vil muligvis henlede opmærksomheden på muligheder for strategier for indblanding vedrørende uindfriede psykosociale plejebehov.

Perspektiver:
Yderligere undersøgelse af hypoglykæmis indvirkning på livskvaliteten hos voksne med T1DM er påkrævet for at give indsigt i de specifikke veje i den psykosociale belastning. Forudgående forskning er begrænset i forhold til det præcise forhold mellem hypoglykæmi og relevant psykosociale variabler. En undersøgelse af den specifikke indvirkning af hypoglykæmi på livskvalitet er endnu ikke blevet foretaget.

Mens forrige studier har forsøgt at udrede forbindelserne mellem hypoglykæmi og forskellige psykosociale effekter, så er kliniske forsøg og systematiske gennemgange af litteraturen præget af metodologiske stridspunkter, og en sammenstilling af den eksisterende litteratur er derfor nødvendig for at sammenlægge vidensbaser.

Startdato og forventet slutdato

01.03.2019 - 01.03.2022

Hovedvejledere

Professor Frans Pouwer, INSIDE forskegruppen, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejleder

Professor Jane Speight, Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes (ACBRD), Melbourne, Australien og Deakin University, Geelong, Australien og SDU;
Dr. Christel Hendrieckx, (ACBRD), Melbourne, Australien og Deakin University, Geelong, Australien;
Dr. Melanie Broadley, Institut for Psykologi, SDU;
Dr. Pratik Choudhary, King’s College, London, Storbritannien

Projektet udføres under

INSIDE Forskningsgruppe, inden for rammerne af Hypo-RESOLVE Projektet, som undersøger hypoglykæmi og dens indvirkning ved diabetes.

Samarbejdspartnere

SDU og forskellige Hypo-RESOLVE interessenter

Finansiering

Hypo-RESOLVE and Insitut for Psykologi SDU

Nøgleord

Hypoglykæmi, type 1 diabetes, T1DM, diabetesreleteret stress, frygt for hypoglykæmi, livskvalitet, angst, depression

Sidst opdateret: 01.08.2023