Skip to main content
DA / EN

Læger og psykologers eksistentielle kommunikation med kronisk syge patienter: Conversation eller nonversation?

 

Projekt titel

Læger og psykologers eksistentielle kommunikation med kronisk syge patienter: Conversation eller nonversation?

Aida Hougaard Andersen

Projektansvarlig

Aida Hougaard Andersen

Projektbeskrivelse

Background:
Forskning peger på, at patient-centrering i sundhedsvæsenet øger patienttilfredsheden og behandlingseffekten. Eksistentielle, spirituelle og religiøse behov er i flere internationale studier fundet vigtige i mestring af kriser og alvorlige sygdomme ikke kun i palliative studier men også hos patienter med kroniske sygdomme. Som en del af patientcentreringen vil dette projekt derfor undersøge, hvordan læger og psykologer oplever og adresserer eksistentielle, spirituelle og religiøse behov i relation til deres patienter i et sekulariseret land som Danmark. Vi har udvalgt to patientgrupper med en ikke-ondartet, alvorlig og kronisk sygdom til fælles: Patienter med kroniske smerter og multipel sklerose. Vi vil også undersøge, hvordan patienterne oplever deres eksistentielle, spirituelle og religiøse behov i relation til deres sygdom og tilfredshed med behandlingen.

Methoder:
Studiet anvender kvalitative metoder primært semistrukturerede interviews.

Perspektiver:
Fokus på eksistentielle temaer i kommunikationen med patienter kan øge kvaliteten og effekten af behandlingen samt patienttilfredsheden og derfor være omkostningseffektiv. Projektets resultater kan anvendes i klinisk praksis og i uddannelsesmæssige sammenhænge.

Startdato og forventet slutdato

01.06.2017 - 31.05.2020

Hovedvejleder

Professor Kirsten Kaya Roessler

Bi-vejledere

Professor Niels Christian Hvidt and Postdoc Elisabeth Assing Hvidt, SDU

Projektet udføres under

InCoRE forskningsgruppen

Samarbejdspartnere

Neurologisk afdeling, OUH og Smertecenter Syd, OUH

Finansiering

Strategiske forskningsråds i Region Syd, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Institut for Psykologi, SDU

Nøgleord

Doktor-patient kommunikation, patienttilfredshed, eksistentielle behov, åndelige behov, religiøse behov, psykolog-klient kommunikation, kvalitativ metode

Sidst opdateret: 02.08.2023