Skip to main content
DA / EN

Fanget mellem ungeliv og familien - en identificering af unges oplevelser og behov under moderens brystkræftforløb

 

Projekt titel

Fanget mellem ungeliv og familien - en identificering af unges oplevelser og behov under moderens brystkræftforløb

Anders Aaby

Projektansvarlig

Anne Katrine Hartmann Poulsen

Projektbeskrivelse

Formål:
Formålet med projektet er at:

  • Undersøge unges oplevelser og behov under moderens brystkræftforløb;
  • Udvikle en intervention, der kan støtte unge gennem moderens brystkræftforløb;
  • Udbrede resultaterne til brystkirurgiske afdelinger i Danmark med henblik på at implementere interventionen

Baggrund:
Undersøgelser peger på, at det kan have mindst lige så alvorlige konsekvenser for børn og unges udvikling at leve med en alvorligt syg forælder, som at miste en forælder. Unge fremhæves som en særligt sårbar gruppe pårørende, der har lavere selvværd, opnår dårligere skoleresultater, har højere angstniveau, er i øget risiko for depression og selvmordsforsøg og har generelt lavere trivsel end deres jævnaldrende med raske forældre. Brystkræft den mest udbredte kræftform blandt danske kvinder.

Store fremskridt inden for behandling betyder, at kun en lille del af patienternes børn vil opleve at miste deres mor. Dog vil stadig flere børn og unge komme til at leve med en brystkræftramt mor. Der er indtil nu forsket meget i brystkræft, herunder patientens trivsel, men der er brug for mere viden om, hvordan sygdommen påvirker unge, og hvordan de unge bedst støttes.

Metode:
Ph.D. projektet er kvalitativt funderet og baseres på en systematisk gennemgang af litteratur på området, interviews og workshops med unge i alderen 14-18 år med brystkræftramte mødre samt afprøvning af en intervention på to af landets hospitaler.

Fokuspunkter:
Fokuspunkterne for nærværende Ph.D. projekt er:

  • Hvad er unges oplevelser og behov under deres mors brystkræftforløb?
  • Hvordan kan de unge støttes igennem deres mors brystkræftforløb på landets hospitaler?

Perspektivering:
Støtte gennem moderens brystkræftforløb vil bidrage til at forebygge, at de unge pårørende udvikler lavere selvværd, dårligere skoleresultater, højere angstniveau, depression, selvmordsforsøg og lavere trivsel. Det internationale fokus på området gør desuden viden fra undersøgelsen relevant internationalt og skaber grobund for samarbejde og vidensdeling på tværs af landegrænser.

Hovedvejleder

Professor Kirsten K. Roessler, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Postdoc Christina Maar Andersen, SDU;
Professor Peer Michael Christiansen, AU;
Autoriseret psykolog Pia Birk

Projektet udføres under

InCoRE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Brystkirurgisk afdeling på Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital

Finansiering

Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer 2018 pulje ”Pårørende til kræftpatienter” har bevilget delvis finansiering af projektet

Nøgleord

Unge pårørende, brystkræft, støttetilbud, løsrivelsesproces, udvikling, kvalitativ metode

Sidst opdateret: 02.08.2023