Skip to main content
DA / EN

En personcentreret tilgang til at forstå støttebehov efter seksuelle overgreb

 

Projekt titel

En personcentreret tilgang til at forstå støttebehov efter seksuelle overgreb

Maria Hardeberg Bach

Projektansvarlig

Maria Hardeberg Bach

Projektbeskrivelse

Formål:
Nærværende projekt udspringer af drøftelser med det tværfaglige personale ved de danske centre for voldtægtsofre, som peger på en manglende praksisbaseret viden omkring voldtægtsramte med sameksisterende problematikker. Herunder efterspørges en mere nuanceret viden omkring sårbarhedsproblematikker, som på sigt kan bidrage til at identificere og imødekomme unikke støttebehov i regi af de danske voldtægtscentre.

Baggrund:
Forskning tyder på, at voldtægten, for nogle ramte, er del af en sårbarhedsprofil, indlejret i eksempelvis misbrug, tidligere overgreb og psykiske udfordringer. Denne gruppe af voldtægtsramte har imidlertid vist sig vanskelig at rumme inden for de eksisterende tværfaglige behandlingsmodeller, da denne typisk udviser en række særlige støttebehov.

Fokus:

Projektet har således til hensigt at:

  • øge og samle vores viden omkring omfanget og karakteren af sårbarhedsfaktorer blandt voldtægtsramte;
  • identificere tværfaglige støttebehov blandt voldtægtsramte;
  • afdække behandlingsudfordringer i sager med voldtægtsramte, samt ;
  • udvikle guidelines til den mono- og tværfaglige håndtering af sager med voldtægtsramte

Metoder:
Forskningsprojektet baser sig primært på kvalitative interviews.

Startdato og forventet slutdato

2018 - 2021

Hovedvejleder

Maj Hansen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Nina Beck Hansen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Center for Voldtægtsofre, Odense Universitetshospital;
Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital;
Center for Voldtægtsofre, Sygehus Lillebælt

Finansiering

Offerfonden

Nøgleord

De danske centre for voldtægtsofre, manglende praksisbaseret viden, sårbarhedsproblematikker, unikke støttebehovSidst opdateret: 04.03.2024