Skip to main content
DA / EN

Øger psykisk sygdom risikoen for at udvikle diabetes?

Tæt på forskningsprojektet: Øger psykisk sygdom risikoen for at udvikle diabetes?

Ca. 5,7 % af den danske befolkning lider af diabetes, og det forventes, at knapt en halv million danskere vil være diagnosticeret med type 2 diabetes i 2030 (1). Diabetes er en sygdom, som har store konsekvenser for individet og påvirker både livskvaliteten samt forventet levealder, men samtidigt er diabetes også en stor økonomisk belastning for samfundet, hvor sygdommen koster omkring 86 mio. kroner om dagen (Ref. 1). Der er identificeret flere risikofaktorer for udviklingen af type 2 diabetes, herunder bl.a. overvægt, ryge- og alkoholvaner samt fysisk aktivitet (Ref. 2). Derudover indikerer en række systematiske reviews og meta-analyser, at psykisk sygdom også kan øge risikoen for udvikling af type 2 diabetes (Ref. 2). Sammenhængen mellem psykisk sygdom og type 2 diabetes er kompleks, hvor psykisk sygdom kan øge risikoen for type 2 diabetes, ligesom type 2 diabetes øger risikoen for eksempelvis senere udvikling af depression.

Projektets formål

Nærværende Ph.D. projekt af Nanna Lindekilde har fokus på psykisk sygdom som risikofaktor for udvikling af type 2 diabetes, men denne sammenhæng er kompleks og kan medieres af mange livsstilsfaktorer såsom kost, rygning, motion og ikke mindst medicinindtag. I projektet tages således udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:

  1. Øger psykisk sygdom risikoen for udvikling af diabetes?
  2. Hvilke medierende faktorer har potentielt betydning for sammenhængen mellem psykisk sygdom og diabetes?

Fremtidige perspektiver

Hvis Ph.D. projektet finder, at psykisk sygdom øger risikoen for udvikling af diabetes, samt identificerer medierende livsstilsfaktorer, så vil denne viden kunne bruges i fremtidigt arbejde mod at forebygge diabetes.

Bag om projektet - hvem er forskeren?

Mit navn er Nanna Lindekilde, og jeg er pr. 1. januar 2018 Ph.D. studerende ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Jeg har tidligere arbejdet ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv, men har nu bevæget mig over i et mere sundhedspsykologisk perspektiv. Mit Ph.D. projekt er primært kvantitativt funderet og baseres bl.a. på systematiske reviews, registerdata og spørgeskemadata fra den Nationale Sundhedsprofil. Jeg synes, at kompleksiteten i sammenhængen mellem psykisk sygdom og udviklingen af diabetes er utrolig interessant, og de medierende faktorer medvirker til, at man bliver nødt til at se på et helhedsbillede og ikke kun en enkelt faktor. Ph.D. projektet gennemføres i samarbejde med hovedvejleder Frans Pouwer (professor, SDU), bi-vejleder Jan Erik Henriksen (lektor, SDU, OUH) og Mathias Lasgaard (lektor, SDU, DEFACTUM).

For yderligere informationer om projektet kan Ph.D. studerende Nanna Lindekilde kontaktes på nlindekilde@health.sdu.dk eller tlf. +45 6550 4976

Referencer

(1) Diabetes i Danmark;
(2) Bellou, V., Belbasis, L., Tzoulaki, I., & Evangelou, E. (2018) Risk factors for type 2 diabetes mellitus: An exposure-wide umbrella review of meta-analyses. PLoS ONE 13(3): e0194127.

Sidst opdateret: 01.08.2023