Skip to main content
DA / EN

Dag-til-dag påvirkningen af hypoglykæmi på livskvaliteten hos voksne med diabetes: det kliniske studie Hypo-Resolve

 

Projekt titel

Dag-til-dag påvirkningen af hypoglykæmi på livskvaliteten hos voksne med diabetes: det kliniske studie Hypo-Resolve

Projektansvarlig

Uffe Holm Søholm

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Lavt blodsukker, kendt som hypoglykæmi, er en stor begrænsende faktor for at opnå optimale blodsukkerniveauer blandt diabetespatienter. Hypoglykæmi kan give ubehagelige symptomer såsom svedeture, rysten, sultfølelse, irritation, tab af kontrol og pinlige episoder, og i de værste tilfælde krampeanfald og død. Frygten for nye episoder kan lede til, at patienten nedjustere insulindoser og undgår fysisk aktivitet – og med et dårligt reguleret blodsukker stiger risikoen for både mikro- og makrovaskulære komplikationer. Hypoglykæmi påvirker på flere områder livskvaliteten hos disse patienter, herunder søvnkvaliteten, energiniveauer, humør, det sociale liv, kognitive funktioner og arbejdsevne.

Et af hovedproblemerne med den nuværende litteratur er brugen af retrospektive spørgeskemaer til at undersøge tidligere tilfælde af hypoglykæmi og de psykologiske effekter af disse. Dette kan med stor sandsynlighed føre til recall-bias og underrapportering af især natlige og de mindre svære tilfælde. Vores viden omkring dag-til-dag påvirkningen af hypoglykæmi er derfor begrænset. Metoder til at imødekomme disse begrænsninger er: "Ecological momentary assessment" (EMA), hvor data indsamles flere gange dagligt når deltageren besvare spørgsmål via sin smartphone, samt "Continous glucose monitoring" (CGM), hvor en blindet sensor flere gange i timen giver et mål for blodsukkerniveauerne. Dette tilsammen muliggør at man både kan undersøge betydningen af de mindre svære tilfælde samt de svære tilfælde af hypoglykæmi i patientens naturlige og daglige omgivelser.

Formål:
I dette studie vil vi udvikle en smartphone "MA" applikation til brug i et multinationalt studie, hvor vi ønsker at undersøge dag-til-dag påvirkningen af hypoglykæmi på forskellige underområder af livskvaliteten.

Metoder:
Dette observationalle kohorte studie vil både gøre brug af EMA metoder til at indsamle data, samt hele validerede spørgeskemaer. Yderligere vil deltagerne bære et CGM apparat til at måle interstitial glucose. Dette vil muliggøre at vi kan undersøge i hvilken grad mindre svære tilfælde og svære tilfælde af hypoglykæmi påvirker livskvaliteten.

Perspektiver:
Udviklingen af et hypoglykæmi-specifikt redskab til at følge dag-til-dag udviklingen i livskvalitet vil både hjælpe os, senere studier samt potentielt i den daglige kliniske hverdag, til at forstå den nuværende rolle af hypoglykæmi blandt diabetespatienter, hvordan det påvirker livskvaliteten, og også hvordan de forskellige underområder af livskvaliteten eventuelt samtidig påvirker hinanden. Resultaterne i den nuværende litteratur har bias i form af bl.a. recall-bias – og her har EMA’er en stor fordel ved sine adskillige daglige målinger. Det er desuden muligt at EMA’en i kombination med en CGM kan anvendes af klinikerne som ønsker at støtte og rådgive diabetespatienter som oplever gentagne tilfælde af hypoglykæmie.

Startdato og forventet slutdato

01.02.2019 - 01.02.2022

Hovedvejleder

Professor Frans Pouwer, INSIDE forskegruppen, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Professor Jane Speight, Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes (ACBRD), Melbourne, Australien og Deakin University, Geelong, Australien og SDU;
Dr. Pratik Choudhary (King’s College, London UK);
Dr. Melanie Broadley, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

INSIDE forskningsgruppe, inden for rammerne af Hypo-RESOLVE Projektet, som undersøger hypoglykæmi og dens indvirkning ved diabetes.

Samarbejdspartnere

Projektet er en del af det internationale HypoResolve projekt, der fokuserer på forskellige aspekter af hypoglykæmi, og er samtidig forankret i Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Finansiering

Projektet er finansieret af IMI2 (European Union) og udføres samtidig under Hypo-RESOLVE projektet, samt SDU Sunhedsvidenskab, Institut for Psykologi

Nøgleord

Hypoglykæmi, type 1 diabetes, T1DM, type 2 diabetes, T2DM, Ecological momentary assessment, frygt for hypoglykæmi, livskvalitet

Sidst opdateret: 01.08.2023