Skip to main content
DA / EN

Crossing Borders: Sammenhængen mellem mødres traumeoplevelse samt følgesygdomme heraf, mor-barn interaktioner

 

Projekt titel

Crossing Borders: Sammenhængen mellem mødres traumeoplevelse samt følgesygdomme heraf, børns psykosociale tilpasning og resiliens, mor-barn interaktioner og familiære kommunikationsstile i asylsøgende familier

Projektansvarlig

Natalie Flanagan

Projektbeskrivelse

Formål:
Dette projekt vil undersøge hvorledes traumer påvirker familiesystemer i en population af asylansøgere. Der er specifikt fokus de kommunikative mekanismer, der understøtter gengivelsen af traumer på tværs af generationer.

Fokus:
Projektet vil undersøge sammenhængen mellem mødres traumeoplevelse samt følgesygdomme heraf og barnets psykosociale tilpasning og resiliens i asylsøgende familier, hvor moren er blevet udsat for tortur.

Metoder:
Studiet vil undersøge kvaliteten af mor-barn interaktioner, hvor familiens kommunikationsstile er den medierende variabel mellem morens posttraumatiske stress symptomer og barnets psykosociale funktionsniveau og resiliens. Studiet vil bidrage med en forståelse af, hvilken betydning posttraumatisk stress symptomer har for familier.

Perspektiver:
Resultaterne vil informere EU behandlingsprogrammer rettet mod asylsøgende familier, hvor en forælder har været udsat for traume f.eks. tortur.

Startdato og forventet slutdato

2017-2020

Hovedvejleder

Anna Thit Johnsen, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Maj Hansen, Adjunkt, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Centre of Global Health, Trinity College Dublin;
Spirasi, Ireland

Finansiering

European Union’s Horizon 2020 forsknings og innovations program, under Marie Skłodowska-Curie bevillingsaftale No.722523

Nøgleord

maternær traumatisk eksponering, traume følger, barnets psykosociale tilpasning, resiliens, mor-barn interaktioner, kommunikationsformer inden for familien, asylsøgende familier

Sidst opdateret: 01.08.2023